Khuyến nghị đối với các nhà đầu tư

Các nhà đầu tư cần thận trọng hơn khi sử dụng các BCTC của các CTNY trước khi ra quyết định đầu tư.

Trước hiện tượng gian lận BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam đang diễn ra rất phổ biến hiện nay, các nhà đầu tư có thể căn cứ vào dấu hiệu cảnh báo về hành vi gian lận BCTC của các CTNY này để xem xét kỹ lưỡng thông tin trên BCTC trước khi ra quyết định đầu tư. Kết quả phân tích hồi quy mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi gian lận BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam đã đem lại những bằng chứng thực nghiệm đáng tin cậy giúp ích cho các nhà đầu tư có thêm được những dấu hiệu cảnh báo về hành vi gian lận BCTC để thận trọng hơn trong quyết định đầu tư. Theo đó, các nhà đầu tư có thể nhìn vào dấu hiệu cảnh báo về khả năng xuất hiện hành vi gian lận BCTC thông qua dấu hiệu đột biến và bất thường xảy đối với các nghiệp vụ giao dịch vào cuối năm, các giao dịch với các bên liên quan, ước tính kế toán quan trọng. Do đó, nhà đầu tư cần phải phân tích và đọc kỹ các thuyết minh trong BCTC về các giao dịch các bên liên quan, những thay đổi trong chính sách kế toán, ước tính kế toán nhằm có biện pháp phân tích kỹ thuật trên BCTC để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần theo dõi dõi BCTC của CTNY trong nhiều kỳ kiên tiếp để có được đánh giá đúng về giá trị thực của công ty đó, trước khi ra quyết định đầu tư

Các nhà đầu tư cần đánh giá CTNY trong thực trạng chung của toàn bộ nền kinh tế và không nên đặt áp lực quá lớn đối với duy trì và tăng giá cổ phiếu đối với các CTNY.

Theo kết quả của nghiên cứu này, hiệu quả tài chính cao trong hoạt động chưa hẳn là yếu tố hấp dẫn bởi đây là dấu hiệu của khả năng cao xuất hiện hành vi gian lận BCTC khi các CTNY đối mặt với áp lực về uy tín, tăng giá cổ phiếu hay giữ vững giá  trị doanh nghiệp. Do các nhà đầu tư cần đánh giá thực trạng chung  của toàn bộ nền  kinh tế, những biến động của ngành để không tạo áp lực lên các CTNY trong những  thời điểm kinh doanh khó khăn. Nếu áp lực các nhà đầu tư tạo áp lực lớn đối với BGĐ là động cơ để các CTNY thực hiện hành vi gian lận BCTC, điều này  khiến  cho các  nhà đầu tư gặp phải rủi ro cao nếu đầu tư vào những công ty này.

Các nhà đầu tư cần phải nâng cao trình độ, kiến thức để có thể có sự đánh giá đầy đủ hơn về các thông tin trên BCTC, về quản trị công ty để có quyết sách phù hợp trong việc ra quyết định đầu tư.

Sự hiểu biết về quản trị công ty, có trình độ đánh giá được các thông tin trên BCTC cũng sẽ giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn những công ty mà có khả năng minh bạch, môi trường đầu tư lâu dài để mang lại được lợi nhuận cao. Ngoài ra, luận án và  kết quả thực nghiệm đáng tin cậy của luận án sẽ đóng góp hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc nâng cao kiến thức lý luận về hành vi gian lận BCTC và các nhân tố tác  động. Việc nhà đầu tư có sự hiểu biết kỹ về TTCK cũng như về vấn đề liên quan đến ĐCLN sẽ góp phần làm giảm thiểu tình trạng bất cân xứng về  thông tin trên  TTCK Việt Nam từ đó có được quyết định đúng đắn hơn

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận