Bạn đang có ý định học ngành kế toán, hoặc đang học kế toán hoặc vừa bắt đầu công việc của một kế toán viên. Nhưng liệu bạn có phù…