22 nguyên tắc advertising bất biến ở Châu Á (Theo Al Ries, Jack Trout và Paul Temporal) 1. Nguyên tắc về sự dẫn đầu.Là sản phẩm trước hết bao giờ cũng với ưu thế hơn…