Chủ thể của marketing địa phương

Chủ thể thực hiện advertising địa phương là những tác nhân tham gia vào hoạt động advertising của địa phương đó. Phát triển trên quan niệm của advertising hiện đại, advertising địa phương ko đơn thuần được thực hiện bởi một (một số) chủ thể riêng biệt nào, mà cần phải được tất cả mọi thành phần thuộc vùng địa phương đó thực hiện, bao gồm từ cấp chính quyền Trung ương tới người dân địa phương.

Việc phân loại chủ thể tham gia vào advertising địa phương là cần thiết nhằm nắm bắt được mức độ quan yếu và mức độ tác động của từng chủ thể trong tổng thể chung. Trên cấp độ phạm vi quốc gia, chủ thể thực hiện advertising địa phương được phân chia theo hai cấp là trung ương và địa phương.

Trên phạm vi quốc tế, chủ thể thực hiện advertising địa phương cũng được phân chia theo hai cấp là quốc tế và quốc gia.

Mang nhiều tiêu chí để phân loại, tuy nhiên, những chủ thể tham gia vào advertising địa phương với thể được phân loại và nhóm thành những nhóm như sau:

Những nhà chức trách và quản lý địa phương, ban, ngành chủ quản – gọi chung là những cơ quan chính quyền quản lý nhà nước địa phương

Trên phạm vi quốc gia, chủ thể này là nhóm những cơ quan quản lý nhà nước như Chính phủ và những Bộ; và Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Sở ban ngành trên phạm vi địa phương, trong một quốc gia.

Đây là nhóm với chức năng quản lý hành chính về khu vực địa phương nhằm tạo ra sự an toàn, môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định. Tầm nhìn, đạo đức, năng lực của nhóm chủ thể này quyết định mức độ quyến rũ, linh động và an toàn đối với cư dân, khách du lịch và những chủ đầu tư lúc tới, lưu trú tại một địa phương.

Những chủ thể thuộc nhóm này giữ vai trò định hướng chiến lược và với tác động mạnh mẽ ko chỉ tới những hoạt động advertising địa phương mà còn tới tất cả những hoạt động nhằm phát triển khu vực như hệ thống liên lạc, viễn thông liên lạc, đầu tư, hạ tầng hạ tầng, giáo dục huấn luyện hay vui chơi tiêu khiển. Vì vậy, nhóm chủ thể với vai trò quyết định sự phát triển tương lai của khu vực đó.

Những tổ chức công cùng

Trên phạm vi khu vực và toàn cầu, chủ thể này là nhóm những tổ chức chính quyền thực hiện chức năng quản lý và quản lý những khu vực đó, như: Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU)… và những tổ chức xã hội phi lợi nhuận trên phạm vi quốc tế.

Đây là nhóm với chức năng quảng bá về môi trường kinh doanh và mức độ quyến rũ, linh động, an toàn đối với cư dân, khách du lịch và những chủ đầu tư lúc tới, lưu trú tại một địa phương.

Những chủ thể thuộc nhóm này giữ vai trò tương trợ, xúc tiến chiến lược và với tác động khá quan yếu tới những hoạt động advertising địa phương.

Cùng đồng doanh nghiệp đóng trên địa phương

Cùng đồng những doanh nghiệp đóng trên khu vực địa phương, bao gồm những doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế trong nước (DNNN và DNTN) và doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đây là nhóm tạo ra việc làm, thu hút nhân lực từ nơi khác tới định cư tại địa phương, góp phần xúc tiến nền kinh tế địa phương phát triển. Khoản thuế thu được từ khu vực kinh tế tư nhân là nguồn ngân sách với trị giá giúp xây dựng phúc lợi xã hội, lợi ích công cùng cho địa phương. Đồng thời, đây là khu vực luôn vận động thay đổi, cập nhật và ứng dụng những trị giá mới trong sản xuất – kinh doanh và hoàn thiện nhà sản xuất cho địa phương.

Với vai trò tạo ra những thặng dư giá trị kinh tế cho địa phương, khu vực kinh tế tư nhân vừa là chủ thể trực tiếp thụ hưởng kết quả của hoạt động advertising địa phương thu hút đầu tư quốc tế. Đồng thời, khu vực kinh tế tư nhân cũng tương trợ tăng hình ảnh địa phương cho mục tiêu thu hút nhà đầu tư. Nhóm chủ thể này là mặt biểu hiện, thể hiện sự phát triển và sức mạnh của nền kinh tế địa phương. Họ giữ vai trò như tác nhân thực hiện chức năng quảng bá hình ảnh, tính quyến rũ của địa phương tới những đối tượng khách hàng.

Cùng đồng dân cư

Đây là nhóm chủ thể với số lượng đông đảo nhất tại mỗi địa phương, bao gồm: Những tổ chức đoàn thể, những Hiệp hội xã hội và cùng đồng dân cư. Những tổ chức đoàn thể như: Đảng cùng sản, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội liên hợp phụ nữ…; những Hiệp hội xã hội như: Hiệp hội doanh nghiệp, Hội bảo vệ người tiêu tiêu dùng, Hội bảo vệ môi trường, Tổ chức hòa bình xanh, Hội bảo vệ động vật… Cùng đồng dân cư bao gồm người dân địa phương, người nhập cư di chuyển từ vùng khác tới sinh sống và định cư, khách du lịch thăm quan.

Cùng đồng dân cư là đối tượng trực tiếp thụ hưởng những chương trình phúc lợi xã hội, việc làm, nhà sản xuất… của địa phương. Số lượng người dân địa phương vẫn sinh sống, làm việc tại địa phương và số lượng người dân nhập cư tới thể hiện mức độ quyến rũ về việc làm và an sinh xã hội của mỗi địa phương. Tất cả nhóm công chúng này hiện diện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tại địa bàn trú ngụ và thế tất sẽ với những tác động ko nhỏ tới những đối tượng khách hàng.

Đây là nhóm chủ thể ko trực tiếp thực hiện việc soạn thảo và thực hiện những chương trình advertising địa phương nhưng họ lại gián tiếp tương trợ để những hoạt động advertising đó vận hành tiện dụng, thuận lợi hơn.

Rate this post

Bình luận