Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình advertising từ A tới Z. Mang thể tham khảo để ứng dụng ko phân biệt ngành nghề hay thị trường. Xác định mục tiêu Mang lẽ việc trước tiên là cần phải xác định…

Vì sao advertising and marketing là thiết yếu đối với doanh nghiệp? Trong thập niên qua, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi một cách mạnh mẽ dưới sức ép của tòan cầu hóa, sự phát triển vũ bão…