Thị trường là khái niệm cốt lõi của marketing có nhiều cách hiểu theo những quan điểm khác nhau. Theo quan điểm kinh tế, thị trường là nơi người mua gặp gỡ người bán. Theo quan điểm marketing hàng hoá…

Trong marketing hiện đại, khách hàng là đối tượng khách thể trung tâm của các hoạt động marketing. Nghiên cứu để xác định nhóm khách hàng mục tiêu cũng như nhu cầu cần được đáp ứng, sự hài lòng của…

Như vậy, với tiếp cận khái niệm sản phẩm địa điểm đầu tư địa phương, thay cho phương thức “xúc tiến và bán các địa điểm đầu tư” là phương thức làm “marketing địa phương”; thay cho việc làm marketing…