Khái niệm Quy tắc Taylor là mô phỏng CSTT được giới thiệu bởi Giáo sư Taylor năm 1993 mô tả LSCS ngắn hạn (FFR) của Fed được đo lường bằng hai thành tố chủ yếu là độ lệch lạm phát…
Lý thuyết TOT động

Lý thuyết TOT động Theo Myers (1984), doanh nghiệp mang thể xác định CTV mục tiêu nhưng thay đổi theo từng thời kỳ, do tác động của môi trường vi mô và vĩ mô, doanh nghiệp ko thể ngay tức…