Khái quát về quy mô nền kinh tế của nước nhập khẩu và chất lượng hàng hoá

Quy mô nền kinh tế của nước nhập khẩu về phía cầu, lúc quốc gia nhập khẩu mang quy mô nền kinh tế càng to thì quốc gia đó càng mang sức sắm to hơn và mang nhu cầu nhập khẩu to hơn (Cuyvers và cùng sự, 2008). Hermawan (2011) cũng gợi ý rằng quy mô kinh tế của những đối tác thương nghiệp tác động tích cực tới xuất khẩu hàng dệt might của Inđônêxia.

– GDP của nước nhập khẩu: GDP của nước nhập khẩu (yếu tố cầu) càng to tức là khả năng chi trả cho những hàng hoá từ nước ngoài càng nhiều và do đó khả năng xuất khẩu vào nước đó tăng lên (Bade & Parkin, 2004) [40]. Sử dụng mô phỏng trọng lực tăng cường, Bac (2010) đã tìm thấy một mối tương quan dương giữa tăng trưởng kinh tế của những đối tác thương nghiệp và dòng chảy xuất khẩu của Việt Nam. Jiranyakul và Brahmasrene (2002) đã thấy rằng GDP của những đối tác thương nghiệp chính là Mỹ, Nhật Bản và Singapore đã cải thiện dòng chảy thương nghiệp quốc tế ở Thái Lan. Do vậy, GDP được cho là mang tác động tích cực tới thương nghiệp vì tất cả quốc gia mang sức sắm cao hơn mang thể trao đổi kinh doanh nhiều hơn.

– GDP bình quân đầu người của nước nhập khẩu: GDP bình quân đầu người của nước nhập khẩu to thì thu nhập của quốc gia đó cao, đồng nghĩa với việc quốc gia đó mang nhiều khả năng sắm những hàng hoá của những nước khác (Hatab và cùng sự, 2010) [91]. Do đó, lượng cung hàng hoá xuất khẩu vào nước đó sẽ tăng lên. Tất cả các nước mang cùng mức sản lượng bình quân đầu người sẽ thương nghiệp với nhau nhiều hơn (Rahman, 2009). Tương tự, trong nghiên cứu này, GDP bình quân đầu người của nước nhập khẩu được dự đoán mang tác động tích cực đối với thương nghiệp.

Chất lượng hàng hoá

Lý thuyết trước tiên về mối quan hệ giữa chất lượng và thương nghiệp bắt nguồn từ Linder (1961). Ông ghi nhận vai trò của chất lượng là một yếu tố quyết định chiều hướng thương nghiệp và lập luận rằng tính nhất quán của mô phỏng sản xuất và tiêu tiêu dùng dẫn tới những nước mang thu nhập bình quân đầu người tương đương nhau thường thương nghiệp với nhau nhiều hơn.

Người tiêu tiêu dùng ở những nước giàu mang thể sẽ chi tiêu một tỷ lệ thu nhập của họ nhiều hơn cho hàng hoá chất lượng cao và do đó họ sẽ nhập khẩu hàng hoá chất lượng cao từ những nước giàu mang khác. Hallak (2006) xây dựng chỉ số giá xuất khẩu để thấy rằng những nước giàu nhập khẩu tương đối nhiều từ những nước sản xuất hàng hoá chất lượng cao. Schott (2004) nhận thấy cải thiện chất lượng sản phẩm diễn ra ở những nước phát triển mang lợi thế so sánh về vốn đầu tư con người và vật chất. Tất cả các nước mang vốn đầu tư con người và thu nhập to hơn sẽ yêu cầu hàng hoá chất lượng cao hơn. Ngoài ra, với nhu cầu đó sẽ tạo ra lợi thế so sánh cho những nhà sản xuất ở những nước này trong việc sản xuất hàng hoá chất lượng cao, chính bởi vậy, những nước mang trình độ phát tri n như nhau thường thương nghiệp với nhau nhiều hơn so với những nước mang sự chênh lệch về trình độ phát triển (Murphy và Shleifer, 1997) . Nghiên cứu của Mora (2002) cho thấy những năm trong giai đoạn 1985-1996, những nước mang mức thu nhập tương đối cao hơn ở EU xuất khẩu chủ yếu những sản phẩm chất lượng cao hơn, trong lúc tất cả quốc gia thành viên khác mang mức thu nhập tương đối thấp thì mang xu hướng xuất khẩu sản phẩm chất lượng thấp hơn. Feenstra và Romalis, 2012 cũng thấy rằng ở những nước phát triển, chất lượng sản phẩm chế biến cao hơn so với những nước đang phát triển. Điều này thích hợp với lý thuyết của Heckscher-Ohlin đó là tất cả quốc gia giàu mang thường mang xu hướng xuất khẩu những loại hàng hoá chất lượng cao đòi hỏi mức độ sử dụng vốn nhiều hơn. Mặt khác, những nước mang lao động dồi dào mang xu hướng chuyên môn hóa về sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm mang chất lượng thấp hơn. Đối với những nước phát tri ển và đang phát triển, đơn giá xuất khẩu những sản phẩm chế biến sử dụng khoa học thấp khá giống nhau nhưng xuất khẩu sản phẩm chế biến sử dụng khoa học vừa và cao lại khác nhau rất nhiều (Edwards và Lawrence, 2010).

Chất lượng mang tác động tích cực tới trị giá thương nghiệp của những nước phát triển và đang phát triển, tuy nhiên mức độ tác động của chất lượng đối với xuất khẩu hàng chế biến ở những nước phát triển lại cao hơn so với những nước đang phát triển (Liu và cùng sự, 2014). Tương tự, về mặt lý thuyết, những hàng hoá với chất lượng sản phẩm tốt tác động tích cực tới xuất khẩu.

Rate this post

Bình luận