Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 đáp ứng cập nhật địa bàn hành chính tại Nghị Quyết số 1107/NQ-UBTVQH14, 1108/NQ-UBTVQH14, 1110/NQ-UBTVQH14 ngay 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc…