Một lúc đạt được việc tập trung vào khách hàng, nhiệm vụ tiếp theo là thoả mãn những nhu cầu khách hàng đã xác định được. Như đã chỉ ra, hiệu quả, chất lượng, cải tiến tất thảy quyết định…
Sơ đồ cơ cấu ma trận

Khác xa với những cơ cấu đã nói trên, cơ cấu ma trận được xây dựng trên hai dạng phân công chứ ko phải chỉ sở hữu một như trong cơ cấu chức năng. Trong mô phỏng ma trận, những…

Những đơn vị sở hữu thể sử dụng ba hướng chiến lược cơ bản để tái cấu trúc đó là: giảm qui mô, thu hẹp phạm vi, và bán đi đơn vị kinh doanh Hiện nay, giảm qui mô được…
Cấu trúc các kênh phân phối

Kênh phân phối thường phức tạp và phong phú, tùy theo từng loại sản phẩm, từng loại thị trường và từng doanh nghiệp mà số lượng kênh phân phối, cấu trúc của kênh mang khác nhau nhưng đều được dựa…