Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình advertising từ A tới Z. Mang thể tham khảo để ứng dụng ko phân biệt ngành nghề hay thị trường. Xác định mục tiêu Mang lẽ việc trước tiên là cần phải xác định…

Vì sao advertising and marketing là thiết yếu đối với doanh nghiệp? Trong thập niên qua, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi một cách mạnh mẽ dưới sức ép của tòan cầu hóa, sự phát triển vũ bão…
Các loại kênh phân phối quốc tế

Những chuyên gia Advertising quốc tế thường quan tâm tới về những mô phỏng kênh phân phôí mà họ gặp trên thị trường toàn cầu. Hầu hết mọi doanh nghiệp thương nghiệp quốc tế đều phải sử dụng ít nhất…
Dự đoán nhu cầu tương lai

Sau lúc đã xem xét qua những phương pháp giám định nhu cầu thị trường hiện tại, hiện nay chúng ta sẽ khảo sát những phương pháp để dự đoán nhu cầu tương lai. Chỉ sở hữu rất ít loại…

Muốn xây dựng một chiến lược tiếp thị tốt nhà tiếp thị phải tìm hiểu quá trình tìm kiếm thông tin của khách hàng trong thị trường mục tiêu. Với những chiến lược được đề nghị như sau: duy trì,…