Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình advertising từ A tới Z. Mang thể tham khảo để ứng dụng ko phân biệt ngành nghề hay thị trường. Xác định mục tiêu…