Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành phải trả khác

Phải trả khác
– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào giá tiền sản xuất kinh doanh cao hơn quy định.
– Bán hàng trả chậm, trả góp, doanh thu chưa thực hiện ko hạch toán vào TK 3387 mà hạch toán vào TK 511.
– Một số khoản phải trả khác còn tồn tại từ những năm trước chuyển sang nhưng chưa được đối chiếu số dư cũng như chưa mang giải pháp xứ lí.
– Một số tài sản thừa chờ xử lí hạch toán vào TK 338 nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân hoặc chưa xử lí dứt điểm theo quy định, chưa xin quyết định của cơ quan mang thẩm quyền ngày 31/12.
– Kết thúc đầu tư xây dựng cơ bản khoản chênh lệch to lãi về tỉ giá hối đoái chưa được kết chuyển sang TK 3387 để phân bổ dần.
– Những khoản phải trả, phải nộp khác ko mang đối tượng hoặc tồn đọng lâu từ nhiều năm trước chưa được xử lí.
– Những khoản phải trả ko được phân loại hợp lí, đúng thực chất.
– Hạch toán lúc ko đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp thức. Doanh thu chưa thực hiện ở cuối kì kế toán xác định ko đúng hoặc ko mang hạ tầng ghi nhận, ko phân bổ hợp lí.
– Những khoản doanh thu chưa thực hiện hạch toán ko đúng kì hoặc đa hoàn thành nhưng chưa được kết chuyển sang doanh thu bán hàng hoặc doanh thu hoạt động tài chính.
– Những khoản vay tư nhân mang hợp đồng vay vẫn theo dõi trên TK338 mà chưa phân loại sang TK311.
– Chưa mang đối chiếu với cơ quan BHXH. Số chênh lệch chưa được xử lí.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 02:43:03.

Bình luận