Theo quy định tại điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện. – Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi…