Kiến thức nền tảng khi học sâu về hành vi khách hàng

Hành vi khách hàng là một ngành nghề nghiên cứu mang nguồn gốc từ những khoa học như tâm lý học, xã hội học, tâm lý xã hội học, nhân văn học và kinh tế học. Hành vi khách hàng chú trọng tới việc nghiên cứu tâm lý tư nhân, nghiên cứu những niềm tin cốt yếu, những trị giá, những phong tục, tập quán tác động tới hành vi con người và những tác động lẫn nhau giữa những tư nhân trong quá trình tìm sắm tiêu tiêu dùng. Đặc thù, việc nghiên cứu hành vi khách hàng là một phần quan yếu trong nghiên cứu kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào (how)vì sao (why) những người tiêu tiêu dùng tìm (hoặc ko tìm) những sản phẩm và nhà sản xuất, và quá trình tìm sắm của khách hàng diễn ra như thế nào.

Sự hiểu biết về hành vi khách hàng sẽ sản xuất nền tảng cho những chiến lược advertising and marketing, như việc định vị sản phẩm, tầng lớp thị trường, phát triển sản phẩm mới, những ứng dụng thị trường mới,advertising and marketing toàn cầu, những quyết định advertising and marketing combine… Những họat động advertising and marketing chủ yếu này sẽ hiệu quả hơn lúc được đặt trên cơ sở vật chất một sự hiểu biết về hành vi khách hàng.

Tương tự, người dùng sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị trong môn học này. Tuy nhiên, người dùng cũng cần phải rất nỗ lực để đọc kỹ phần lý
thuyết và thực hiện tốt những phần ứng dụng. Chúc người dùng thành công!

1. Mục tiêu của môn học:
Nghiên cứu hành vi khách hàng giúp chúng ta đạt được những mục tiêu chính sau:
– Hiểu biết sâu sắc và khoa học về hành vi khách hàng nhằm trở thành một nhà quản trị advertising and marketing hiệu quả, hay nói cách khác là tạo điều kiện cho những nhà quản trị mang được những quyết định Advertising tốt hơn.
– Tăng sự hiểu biết chung về một khía cạnh chủ yếu của hành vi con người.
– Tìm hiểu những nhân tố tác động tới quá trình ra quyết định tìm sắm của khách hàng.
– Tìm hiểu đúng những tác động của hành vi khách hàng đối với chiến lược advertising and marketing.

2. Kết cấu môn học:
Môn học hành vi khách hàng bao gồm những phần chính sau: – Phần I: Tổng quan về hành vi khách hàng ( Bài1)
Phần II: Quá trình ra quyết định tìm sắm của khách hàng (Bài 2,3,4,5)
Phần III: Những nhân tố tác động bên trong (Bài 6,7, 8)
Phần IV: Những nhân tố tác động bên ngoài (Bài 9)

3. Hướng dẫn học tập
Quý khách cần thực hiện theo những yêu cầu sau để việc học tập
được thuận tiện và thú vị hơn.
– Đọc kỹ lý thuyết và ví dụ
– Thực hiện tất cả những bài tập, nếu mang khó khăn thì xem thêm phần hướng dẫn trả lời ở Phụ lục của tài liệu
– Xem tivi nhiều hơn, đặc thù là những chương trình quảng cáo
– Đọc thêm những báo như : báo Sài Gòn tiếp thị, Tạp chí Maketing và những bài viết mang liên quan trong ngành nghề tiếp thị nói chung.
– Chú ý quan sát mọi hoạt động diễn ra trên thị trường, trong siêu thị…
– Nếu mang thắc mắc, hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc gửi e-mail
– Cuối cùng, hãy ghi lại những điều mình đã đọc và tìm hiểu vào sổ tay tư nhân, điều này sẽ giúp ích cho người dùng vào những lúc cần thiết nhất trong công việc và trong cuộc sống.

4. Giáo trình và tài liệu tham khảo:
Advertising, Nguyễn Minh Đạo, NXB Thống kê, năm 1998. Advertising administration, Philip Kotler, Prantice Corridor Worldwide, năm  1997.
Schifffman and Kanuk, Client Conduct, Prentice Corridor Worldwide, năm 1997.
Solomon, Client Conduct, Prentice Corridor Worldwide, năm  1997.
Neal, Quester and Hawkin, Client Conduct, Prentice Corridor Worldwide, năm  2003.

1/5 - (1 bình chọn)

Bình luận