Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, tín dụng, thuế Hải Phòng

Tương trợ DN về vốn, tín dụng, thuế luôn cần thiết và hữu hiệu với những doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển, đặc trưng với những doanh nghiệp mới, doanh nghiệp đổi mới thông minh, doanh nghiệp khó khăn. Tuy nhiên, việc tương trợ phải thích hợp với từng đối tượng, theo thẩm quyền và ko vi phạm những thỏa thuận và cam kết quốc tế. Cụ thể:

Chính sách ưu tiên trong cho vay, Thành thị trấn nên tạo hành lang, điều kiện tối đa cho vay với ưu đãi, lãi suất thấp đối với những tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh trong ngành nghề ít quyến rũ, rủi ro cao, thu hồi vốn chậm nhưng với trị giá trong khoảng thời gian dài cho việc phát triển kinh tế – xã hội.

Những chính sách tương trợ trong việc hoàn thuế: Hầu hết doanh nghiệp kêu ca về khâu hoàn thuế bởi cơ chế hoàn thuế cho doanh nghiệp hiện nay rất chậm. Bởi vậy đổi mới cơ chế và quy định giảm thời kì và thuần tuý hóa thủ tục hoàn thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu để những doanh nghiệp tận dụng vốn đầu tư kinh doanh.

Chính sách ưu đãi trong những khoản thu, Hải Phòng cần ưu tiên giảm mức thu đối với những loại phí là đầu vào của sản xuất kinh doanh như: phí sử dụng dự án kết cấu hạ tầng, dự án nhà sản xuất, tiện ích công cùng trong khu vực cửa khẩu; những phí, lệ phí liên quan tới xuất khẩu nông sản, thủy sản. rà soát những khoản phí với liên

quan trực tiếp tới giá thành của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, giá thành đầu vào cho doanh nghiệp.

Những điều tiết cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong mối quan hệ với nhà băng: Hiện tại theo giám định, những nhà băng chưa thực hiện tốt vai trò thẩm định, tư vấn để tương trợ vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nhà băng nắm “đằng cán” mới cho vay, tức vẫn tập trung vào cho vay theo tài sản thế chấp chứ ko quan tâm tới tính khả thi của dự án. Do vậy rất nhiều dự án khởi nghiệp tại địa phương hiện nay khó tiếp cận. Nhiệm vụ của hệ thống nhà băng là phải thông tin tuyên truyền để những doanh nghiệp, khách hàng hiểu rõ những thủ tục vay vốn và những thông tin công khai sáng tỏ về thủ tục vay vốn. Ngoài ra Thành thị trấn cũng nên đồng hành với Nhà băng trong việc tuyên truyền phổ biến những quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong những quan hệ với nhà băng.

Hiện nay, một số nhà băng như Vietinbank, BIDV cũng đang chuyển hướng cho vay theo dòng tiền và cho vay theo chuỗi cung ứng, nếu những doanh nghiệp sáng tỏ về tài chính thì sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà băng trong thẩm định và cho vay.

Rate this post

Bình luận