Khi giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp một lần nếu có tháng lẻ đóng bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ: Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng thì tính đúng như sau: dưới ba tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến 6 tháng thì tính là nửa năm; từ trên sáu tháng thì tính đến 12 tháng tính tròn la 1 năm.

Rate this post

Bình luận