Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong hạ tầng công nghệ thông tin

Hệ thống NH Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng CNTT và tăng cường quản trị hạ tầng CNTT nhằm tăng trị giá, khả năng thích ứng và đổi mới trong NH. Điều này thể hiện trong tổng mức đầu tư cho khoa học và kỹ thuật của hệ thống NH Việt Nam tăng dần qua những năm:

Rate this post

Bình luận