Khi nào người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Điều 57 của Luật bảo hiểm xã hội: Người lao động lúc nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định thì được bảo lưu thời kì đóng bảo hiểm xã hội.

Rate this post

Bình luận