Phát triển thị trường tiền tệ với hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc

Cùng với sự phát triển của TTTT tại TQ, cơ chế quản lý CSTT của PBC được cải thiện đáng kể đặc thù là kênh lãi suất. Tuy nhiên,PBC cũng sử dụng nghiệp vụ thị trường mở và tỷ lệ dự trữ đề xuất (tạo ra những sức ép điều chỉnh cung cầu tiền tệ), từ đó góp phần quản lý CSTT. Nghiệp vụ cho vay tái chiết khấu và tái cấp vốn cũng được sử dụng, tuy nhiên quy mô của những nghiệp vụ này đã giảm nhanh chóng kể từ năm 2005 do việc dư thừa vốn trong hệ thống nhà băng.
Lãi suất hợp đồng tậu lại (repo fee), lãi suất cho vay qua đêm (name fee) và lãi suất tín phiếu NHTW (CBPR – Central financial institution paper charges) là những mức lãi suất thực được hình thành trong những giao dịch trên TTTT TQ. Trong đó, lãi suất repo thời hạn 7 ngày là mức lãi suất được quan tâm nhiều nhất do quy mô của những giao dịch trái phiếu kỳ hạn 7 ngày chiếm tỷ trọng to trong tổng quy mô thị trường. Ngoài ra, lãi suất hạ tầng của TTTT TQ Shibor (Shanghai interbank provided fee) cũng được hình thành, chính thức đi vào hoạt động năm 2007. Shibor được tính toán dựa trên trị giá bình quân của những mức lãi suất cho vay liên nhà băng của một nhóm gồm 16 nhà băng mấu chốt mang quy mô tín dụng cao và thường xuyên công bố, sáng tỏ thông tin12. Lãi suất Shibor gồm 8 loại kỳ hạn: qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm. Ngay trong năm trước tiên lãi suất Shibor đi vào hoạt động, 82% hợp đồng tín dụng và tậu bán trái phiếu kỳ hạn trên thị trường liên nhà băng đã lấy Shibor làm hạ tầng để tiến hành những giao dịch. Hiện nay, Shibor đã trở thành lãi suất hạ tầng quan yếu của TTTT TQ đồng thời đóng vai trò quan yếu trong quá trình tự do hóa lãi suất tại TQ.
Manh nha của thị trường mở 13 ở TQ là những hoạt động hoán đổi ngoại tệ được thực hiện từ năm 1996; sau đó mở rộng thành trung tâm giao dịch trái phiếu Chính phủ (authorities bonds) và trái phiếu Ngân khố (treasury bonds). Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Ngân khố để tiến hành những nghiệp vụ thị trường mở đã gây khó khăn cho PBC do lượng trái phiếu này được phát hành rất ít. Do đó, tháng 4/2003, PBC khởi đầu phát hành tín phiếu NHTW (CBP – Central Financial institution Paper/Central Financial institution Invoice) như một phương tiện mới của thị trường mở. Quy mô phát hành tín phiếu NHTW đã tăng lên nhanh chóng và tới nay, trở thành phương tiện chủ yếu trên thị trường mở của PBC.
Đặc trưng, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 cùng với sức ép lạm phát gia tăng trong nước, TQ đã tích cực sử dụng phương tiện dự trữ đề xuất kết hợp hiệu quả với những nghiệp vụ thị trường mở để góp phần duy trì sự ổn định của TTTT.Theo đó, PBC vận dụng trả lãi cho những khoản dự trữ đề xuất và dự trữ vượt và coi đây như một trong những phương tiện hiệu quả để điều tiết thị trường và thực hiện CSTT. Việc trả lãi suất cho phần dự trữ vượt cũng được PBC sử dụng như một phương tiện hiệu quả để kiểm soát mức lãi suất trên thị trường lúc lãi suất vận dụng cho những khoản dự trữ vượt dần đóng vai trò như một mức lãi suất sàn trên TTTT.

Rate this post

Bình luận