Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Quá trình đo lường những chỉ số trong bộ tiêu chí thẩm định thực hiện TTX tại một số doanh nghiệp mang một số khó khăn sau:

Để vận dụng bộ tiêu chí thẩm định TTX thành công và đạt kết quả cao cần đảm bảo một số điều kiện sau:

Rate this post

Bình luận