Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Quá trình đo lường các chỉ số trong bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX tại một số doanh nghiệp có một số khó khăn sau:

Để áp dụng bộ tiêu chí đánh giá TTX thành công và đạt kết quả cao cần đảm bảo một số điều kiện sau:

Rate this post

Bình luận