Lý thuyết về lợi thế so sánh

 

David Ricardo đã đưa lý thuyết của Adam Smith tiến xa thêm một bước nữa bằng cách khám phá ra xem điều gì sẽ xảy ra lúc một quốc gia với lợi thế tuyệt đối trong sản xuất tất cả những mặt hàng. Lý thuyết của Smith về lợi thế tuyệt đối gợi ý rằng một nước tương tự sẽ ko thu được lợi ích gì từ thương nghiệp quốc tế. Trong cuốn sách “Những nguyên lý của kinh tế chính trị“ viết năm 1817 của mình, Ricardo đã chứng minh rằng trường hợp đó sẽ ko diễn ra. Theo lý thuyết của Ricardo về lợi thế so sánh, hoàn toàn hợp lý lúc một nước chuyên môn hóa vào sản xuất những hàng hóa mà nước đó sản xuất một cách hiệu quả hơn và tậu về những hàng hóa mà nước đó sản xuất kém hiệu quả hơn so với những nước khác, ngay cả lúc điều đó với tức thị tậu hàng hóa từ những nước khác mà mình với thể tự sản xuất hiệu quả hơn. Điều này nhường nhịn như trái với tư duy thông thường của mọi người, tính logíc của lập luận này với thể được minh chứng bằng một ví dụ đơn thuần như sau.

Giả sử rằng Ghana hiệu quả hơn trong việc sản xuất cả hai mặt hàng cacao và gạo; với tức thị Ghana với lợi thế tuyệt đối trong sản xuất cả hai mặt hàng. Tại Ghana, phải tốn 10 đơn vị nguồn lực để sản xuất 1 tấn cacao và 13 1/3 đơn vị nguồn lực để sản xuất ra 1 tấn gạo. Tương tự, với 200 đơn vị nguồn lực với sẵn, Ghana với thể sản xuất ra 20 tấn cacao lúc ko sản xuất gạo, 15 tấn gạo lúc ko sản xuất cacao, hoặc bất kỳ lượng kết hợp nào ở giữa và nằm trên phố giới hạn khả năng sản xuất (PPF) của nước này (đường GG‟ trong Hình  3.2). Tại Hàn Quốc, giả sử để sản xuất ra 1 tấn cacao phải tốn 40 đơn vị nguồn lực, còn để sản xuất 1 tấn  gạo phải tốn 20 đơn vị nguồn lực. Như thế Hàn Quốc với thể sản xuất ra 5 tấn cacao lúc ko sản xuất gạo,

10 tấn gạo lúc ko sản xuất cacao hoặc bất kỳ lượng kết hợp nào của hai sản phẩm ở giữa hai số lượng trên và nằm trên phố giới hạn khả năng sản xuất của nước này (đường KK‟ trong Hình 3.2). Chúng ta lại giả sử trong trường hợp ko với thương nghiệp giữa hai nước, mỗi nước sẽ sử dụng một nửa số đơn vị nguồn lực sẵn với để sản xuất từng sản phẩm. Tương tự, ko với thương nghiệp, Ghana sẽ sản xuất 10 tấn cacao và 7,5 tấn gạo (điểm A trong Hình 3.2), trong lúc Hàn Quốc sẽ sản xuất được 2,5 tấn cacao và 5 tấn gạo (điểm B trong Hình 3.2).

Trong khi Ghana với lợi thế tuyệt đối về sản xuất cả hai sản phẩm, vì sao nước này vẫn nên tham gia trao đổi với Hàn Quốc? Câu trả lời là: mặc dù Ghana với lợi thế tuyệt đối về sản xuất cả hai sản phẩm, nước này lại chỉ với lợi thế so sánh trong sản xuất cacao: Ghana với thể sản xuất cacao 4 lần nhiều hơn so với Hàn Quốc, nhưng chỉ với thể 1,5 lần nhiều hơn trong sản xuất gạo. Tương tự, Ghana sản xuất cacao hiệu quả hơn một cách tương đối so với sản xuất gạo.

Ko với thương nghiệp, lượng cacao tổng cùng của hai nước là 12,5 tấn (10 tấn của Ghana và 2,5 tấn của Hàn Quốc) và lượng gạo tổng cùng cũng là 12,5 tấn (7,5 tấn của Ghana và 5 tấn của Hàn Quốc). Trong trường hợp này, mỗi nước phải tự tiêu tiêu dùng những gì hai nước sản xuất ra. Bằng cách tham gia vào thương nghiệp, hai nước với thể gia tăng tổng lượng sản xuất của cả gạo và cacao, và người tiêu tiêu dùng ở hai nước cũng sẽ sử dụng một lượng nhiều hơn của cả hai sản phẩm.

Những lợi ích từ thương nghiệp

Ta hình dung rằng Ghana khai thác lợi thế so sánh trong sản xuất cacao để tăng sản lượng sản phẩm này từ 10 tấn lên 15 tấn. Lượng cacao này sẽ tốn hết 150 đơn vị nguồn lực, tương tự còn 50 đơn vị nguồn lực sẽ dành để sản xuất được 3,75 tấn gạo (điểm C trong Hình 3.2). Trong lúc đó, Hàn Quốc chuyên môn hóa vào sản xuất gạo và làm ra được 10 tấn gạo. Tương tự, sản lượng tổng cùng của cả hai sản phẩm đều đã tăng lên. Trước lúc với chuyên môn hóa, sản lượng tổng cùng là 12,5 tấn cacao và 12,5 tấn gạo. Hiện giờ là 15 tấn cacao và 13,75  tấn gạo (3,75 tấn của Ghana và 10 tấn của Hàn Quốc). Điều này được minh họa trong Bảng 3.2.

Ko chỉ với sản lượng sản xuất ra cao hơn mặc cả hai nước còn với thể thu lợi từ thương nghiệp. Nếu  Ghana và Hàn Quốc trao đổi cacao và gạo theo tỷ lệ 1:1, và mỗi nước lựa chọn trao đổi 4 tấn xuất khẩu đổi lấy 4 tấn nhập khẩu, cả hai nước sẽ với thể tiêu tiêu dùng nhiều cacao và gạo hơn so với lúc chưa thực hiện chuyên môn hóa và trao đổi (xem Bảng 3.2).

Tương tự, nếu Ghana trao đổi 4 tấn cacao với Hàn Quốc đổi lấy 4 tấn gạo, nước này sẽ vẫn còn 11 tấn cacao, nhiều hơn 1 tấn so với trước lúc với thương nghiệp. Với 4 tấn gạo với được từ trao đổi với Hàn Quốc, Ghana sẽ với tổng cùng 7,75 tấn gạo, nhiều hơn 0,25 tấn so với lúc chưa với chuyên môn hóa. Tương tự tương tự, sau lúc trao đổi 4 tấn gạo với Ghana, Hàn Quốc sẽ còn 6 tấn gạo, nhiều hơn 1 tấn so với trước lúc chuyên môn hóa. Thêm vào đó, với 4 tấn cacao với được từ trao đổi, Hàn Quốc sẽ với tổng cùng nhiều hơn 1,5 tấn so với trước lúc với thương nghiệp. Tương tự, lượng tiêu tiêu dùng về gạo và cacao đã tăng lên ở cả hai quốc gia và đó là kết quả của việc chuyên môn hóa và trao đổi.

Thông điệp cơ bản của lý thuyết về lợi thế so sánh là sản lượng tiềm năng của toàn cầu sẽ to hơn nhiều trong điều kiện thương nghiệp tự do ko bị hạn chế (so với trong điều kiện hạn chế về thương nghiệp). Lý thuyết của Ricardo gợi ý rằng người tiêu tiêu dùng ở tất cả tất cả các nước sẽ được tiêu tiêu dùng nhiều hơn nếu như ko với  hạn chế trong thương nghiệp giữa những nước. Điều này diễn ra ngay cả lúc tất cả các nước ko với lợi thế tuyệt đối trong sản xuất bất kỳ hàng hóa nào. Nói một cách khác, so với lý thuyết về lợi thế tuyệt đối lý thuyết về lợi thế so sánh khẳng định một cách kiên cố hơn nhiều rằng thương nghiệp là một trò chơi với tổng lợi ích là một số dương trong đó tất cả những nước tham gia đều thu được lợi ích kinh tế. Tương tự, lý thuyết này đã sản xuất một hạ tầng hợp lý cho việc khuyến khích tự do hóa thương nghiệp và đến giờ, lý thuyết của Ricardo vẫn chứng tỏ sức thuyết phục lúc thường được xem là vũ khí lập luận chủ yếu cho những người nào ủng hộ cho thương nghiệp tự do.

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận