Kinh nghiệm của Hồng Kông về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Tại thời khắc năm 2007 ở Hồng Kông lạm phát tăng cao, những nhà đầu tư vào đồng USD. Điều này làm cho giá chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng, đe doạ thị trường tài chính. Trước tình trạng này để giữ chân, thu hút nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, cứu thị trường chứng khoán, Chính phủ Hồng Kông đã thực hiện những liệu pháp sốc về chính sách:

Với những chính sách này đã giúp tỷ giá USD Hồng Kông so với USD Mỹ vẫn bảo toàn. Điều này sẽ làm cho giá chứng khoán được ổn định, thu hút những nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán ở  Hồng Kông, góp phần ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, nền kinh tế của Hồng Kông.

Rate this post

Bình luận