Qui định chung trong giải quyết tranh chấp lao động

 

Người lao động , tập thể lao động , người sử dụng lao động theo thủ tục do pháp luật qui định mang quyền khởi kiện vụ án lao động để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình .

Trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể lao động thì công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở vật chất mang quyền hoà giải với nhau.

Người khởi kiện vụ án lao động mang quyền rút đơn kiện , thay đổi nội dung đơn kiện . Những đương sự mang quyền hoà giải với nhau .

Những đương sự mang nghĩa vụ sản xuất tài liệu , chứng cứđể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình .

Lúc cần thiết , Toà án tiến hành xác minh , thu thập chứng cứ hoặc yêu cầu các đối tác tranh chấp lao động , cơ quan tổ chức , tư nhân sở quan sản xuất tài liệu chứng cứđể bảo đảm cho việc khắc phục vụ án lao động đựơc xác thực , công bằng .

Trong quá trình khắc phục vụ án lao động , Toà án mang trách nhiệm tiến hành hoà giải để những đương sự mang thể thoả thuận với nhau về việc khắc phục vụ án .

Những đương sự đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ trong quá trình khắc phục vụ án lao động .

Rate this post

Bình luận