Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một chứng nhận chịu lãi do chính phủ hay một doanh nghiệp phát hành cam kết trả cho người sử hữu trái phiếu một số tiền nhất định vào một thời gian nhất định. Trái phiếu là phương tiện huy động vốn phổ biến, và có bản chất là khoản vay.

Người nắm giữ trái phiếu sẽ được nhận lại số tiền ban đầu cho vay cũng như tiền lãi trong khoản thời gian cho vay. Khi một công ty cần vay tiền họ sẽ phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư tại các thị trường.

Trái phiếu thường có một thời hạn nhất định, thường tính bằng năm. Đến ngày trái phiếu đáo hạn thì người nắm giữ trái phiếu sẽ đựơc hoàn trả đầy đủ số tiền. Lãi suất có thể được trả vào cuối kì hạn hoặc trả theo định kì cho tới khi trái phiếu đáo hạn. Trái phiếu thường được mua bán ở thị trường trái phiếu và được sử dụng rộng rãi như là một công cụ an toàn hơn so với cổ phiếu.

Các đặc tính kỹ thuật của trái phiếu cần lưu ý khi giao dịch là:

Thời hạn của trái phiếu (ngày phát hành, ngày đáo hạn)

Mức lãi được trả (coupon)

Kỳ trả lãi (nửa năm hay một năm, hay một lần duy nhất)

Địa điểm và loại mệnh giá phát hành

Có được niêm yết và chuyển nhượng dễ dàng hay không (tính thanh khoản)

Rate this post

Bình luận