Kết quả chung về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

– Chính sách thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài của Việt Nam đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong đó, những doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài ngày càng mang vai trò quan yếu, đặc thù trong ngành nghề công nghiệp chế biến xuất khẩu với đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng mũi nhọn như: điện thoại và những loại linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng…

– Việc ký kết những Hiệp nghị Thương nghiệp tự do music phương và đa phương thể hiện quyết tâm và nỗ lực hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và toàn cầu. Từ sau lúc gia nhập WTO tới nay, những kết quả đạt được trong ngành nghề ngoại thương và đầu tư nước ngoài đã cho thấy hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng đã tạo động lực mạnh mẽ đe cải cách the chế kinh tế Việt Nam, giúp tăng trưởng xuất nhập khẩu, tăng cường khả năng khó khăn của quốc gia. Minh chứng cụ the là trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2007 – 201V đã tăng gấp 4 lần, trong đó nhóm nông – lâm – thủy sản chiếm tỷ trọng giảm dần từ 25% xuống 12%; 88% còn lại là nhóm hàng công nghiệp, công nghiệp chế biến.

– Mặc dù, hiện nay nền kinh tế của Việt Nam mang độ mở to, dễ bị tác động bởi những yếu tố tác động bên ngoài nhưng những chính sách kinh tế vĩ mô vẫn rất thận trọng. Vì vậy, trong dài hạn nước ta mang khả năng ứng phó trước những diễn biến thất thường của thị trường quốc tế nói chung và EU nói riêng bằng việc xúc tiến ký kết và phê chuẩn một số Hiệp nghị Thương nghiệp tự do mới đe hạn chế rủi ro lúc tham gia vào hoạt động trao đổi thương nghiệp.

– Việt Nam đang trong quá trình hoàn thành những thủ tục để ký kết hiệp nghị EVFTA. Đây là hiệp nghị chất lượng cao, xóa bỏ hàng rào thuế quan ở mức cao nhất và cơ chế ưu đãi của EVFTA mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp, mang tới sắp 99% ngành hàng, sản phẩm được lợi mức thuế đơn cử như những mặt hàng dệt could, da giày, đồ gỗ, công nghiệp ô tô. Hơn nữa, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu và cơ cấu kinh tế giữa Việt Nam và EU mang tính bổ trợ cho nhau nên đây là một điều kiện thuận lợi nếu Việt Nam biết cách khai thác những lợi ích từ Hiệp nghị này.

– Với nguồn lao động cơ cấu trẻ và dồi dào, Việt Nam hiện đang mang thế mạnh để phát triển lực lượng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại, tiên tiến. Bởi lực lượng lao động trẻ sẽ mang năng lực tốt trong việc tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ của khoa học, khoa học vào hoạt động sản xuất; bắt kịp quá trình sản xuất với hàm lượng khoa học cao, nhiều sức ép.

Rate this post

Bình luận