Phân loại các nguồn vốn đầu tư trong chứng khoán

Vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán là tất cả những tài chính mang thể huy động được trong nền kinh tế.

Căn cứ hình thức tổ chức đầu tư và sở hữu vốn mang vốn của nhà đầu tư tư nhân và vốn của nhà đầu tư tổ chức.

Tài chính của nhà đầu tư tổ chức thường mang khối lượng to và dài hạn để thực hiện những giao dịch tậu bán với những lệnh mang khối lượng và trị giá to, tác động mạnh tới giá chứng khoán và thị trường.

Tài chính đầu tư nhà đầu tư tư nhân tới từ vốn tự mang hoặc vốn đi vay, thời kì đầu tư ko dài. Tại tất cả các nước trên toàn cầu, trong số tài chính từ nhà đầu tư tư nhân mang một tài chính rất quan yếu đó là kiều hối. Theo World Financial institution (2017), trên quy mô toàn cầu, tổng lượng dòng kiều hối chảy về những nước mang thu nhập cao đạt khoảng 613 tỷ USD, về tất cả các nước mang thu nhập thấp và trung bình đạt khoảng 466 tỷ USD, trong đó, lượng kiều hối được sử dụng để đầu tư chứng khoán chiếm khoảng 25% trong tổng trị giá kiều hối trên toàn cầu và Việt Nam hiện là nước đứng thứ 10 trên toàn cầu về lượng kiều hối với 13,8 tỷ USD, chiếm 6,4% GDP [24].

Căn cứ quốc tịch của người sở hữu vốn sẽ mang vốn của nhà đầu tư trong nước và vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Tài chính của nhà đầu tư trong nước mang tính quyết định tới đầu tư chứng khoán và sự phát triển của thị trường chứng khoán trong nước, bao gồm tài chính của những nhà đầu tư mang tổ chức và những nhà đầu tư tư nhân.

Trong lúc đó, tài chính đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII-International Oblique Funding  hoặc FPI-International Portfolio Funding) là tài chính quan yếu trên thị trường chứng khoán trong nước. Khác với đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài là khoản đầu tư được thực hiện thông qua một định chế tài chính trung gian như quỹ đầu tư hoặc đầu tư trực tiếp vào cổ phần của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, còn gọi là đầu tư theo danh mục (portfolios).

Rate this post

Bình luận