Thị trường và vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế

Mười năm trở lại đây, sau sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu, một lần nữa, cơ chế thị trường đã khẳng định sức sống mãnh liệt của nó trong một toàn cầu đầy rẫy những biến động. Sau nhiều thập kỷ ngợi ca tính ưu việt của nền kinh tế chỉ huy với cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bức tranh kinh tế nghèo nàn, âm u và ko gì sáng sủa đã buộc Nga và hầu hết những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã từng tự hỏi “chúng ta là người nào và chúng ta đang ở đâu” để rồi đoạn tuyệt với cơ chế quản lý cũ, thực hiện những bước chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế chỉ huy sang một nền kinh tế thị trường. Trong lúc vẫn kiên trì theo việc xây dựng mô phỏng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa, bằng việc mở cửa của thị trường chứng khoán Thượng Hải vào năm 1990 và thị trường chứng khoán Thẩm Quyến vào năm 1992, Trung Hoa cũng đã chính thức mở cửa để thừa nhận và kết hợp những yếu tố của nền kinh tế thị trường ngay trong lòng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa của Đặng Tiểu Bình. Nhiều quốc gia đang phát triển khác như Thái lan, Hàn quốc…. cũng đang với sự gia tăng nhanh chóng về tổng sản phẩm và mức thu nhập bình quân đầu người bởi việc cải tổ mạnh mẽ nền kinh tế và thiết lập một thiết chế thích hợp với kinh tế của thị trường, hạn chế vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế. Khác hẳn với những nền kinh tế nói trên, Cuba, Bắc Triều Tiên là những nền kinh tế đang gặp phải nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là chưa thừa nhận hoàn toàn kinh tế thị trường và mở cửa nền kinh tế. Vậy thì thị trường là gì và vì sao và bằng cách nào thị trường với sức mạnh tương tự?
Theo nghĩa gốc, thị trường chỉ một địa điểm cụ thể để người sắm và người bán tập hợp lại để trao đổi hàng hoá và nhà cung cấp. Thế nhưng, ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá, nội hàm của khái niệm thị trường đã được mở rộng hơn nhiều.
Trong kinh tế học hiện đại, thị trường ko chỉ là một địa điểm sắm bán tập trung mà một cơ chế mà theo đó người sắm và người bán xúc tiếp với nhau để trao đổi hàng hoá và nhà cung cấp. Đó với thể một thị trường giao dịch ko với địa điểm giao dịch cụ thể nào hết vì những giao dịch, trao đổi trên thị trường này được thực hiện thông qua điện thoại, telex, máy điện toán và những trang thiết bị khác. Mặc dù cơ chế thị trường hoạt động chưa thật sự lý tưởng theo nguyên lý bàn tay vô hình của Adam Smith nhưng trong những nền kinh tế hiện đại, thị trường đã chứng minh những hiệu quả to to trong việc khắc phục ba vấn đề cơ bản của mọi nền kinh tế: Sản xuất dòng gì? Sản xuất như thế nào? và, Sản xuất cho người nào?
Một mặt, thông qua sự thay đổi của trị giá cả hàng hoá và nhà cung cấp trên thị trường, thị trường sẽ tự động xác định loại hàng hoá và nhà cung cấp gì cần được sản xuất mở rộng và loại hàng hoá nào sẽ bị thu hẹp. Mặt khác bằng sự điều tiết của động lực lợi ích (thị trường, uy tín, hình ảnh, thu nhập và bằng những lợi ích kinh tế khác), tính sẽ nhạy cảm đối với nhu cầu của người tiêu sử dụng, sự năng động trong việc lựa chọn loại kỹ thuật sản xuất và phương thức quản lý với hiệu quả sẽ được nhiều tư nhân, doanh nghiệp sử dụng và khai thác một cách triệt để nhằm sản xuất ngày một nhiều hơn những hàng hoá và nhà cung cấp mà xã hội cần. Lợi ích kinh tế ở đây với trị giá bằng muôn lời hiệu triệu, vạn lời động viên, kêu gọi với tính chung chung mà thông thường chỉ tỏ ra với hiệu quả trong những nền kinh tế thời chiến. Đó là động lực xúc tiến nền kinh tế phát triển một cách mạnh mẽ.

Rate this post

Originally posted 2019-05-11 13:19:09.

Bình luận