Chức năng vận tải – phân phối và xây dựng thành phố của logistics

Chức năng vận tải – phân phối
Chức năng này phản ánh khối lượng hàng hóa thông qua được TT logistics phục vụ trong một thời kì nhất định (tổng số tấn hàng hóa thông qua TT). Với vị trí là trung tâm trung chuyển hàng giữa những phương tiện vận tải khác nhau, TT logistics thực hiện chức năng vận tải thông qua chuyển giao hàng hóa từ phương tiện vận tải này sang phương tiện vận tải khác. Ngoài ra, chức năng phân phối hàng của TT logistics còn được thể hiện trong những hoạt động chia hàng, cross-docking và chức năng giữ hàng tới thời khắc cuối cùng trước lúc giao hàng.

Những TT logistics cấp toàn cầu với vị trí tại những Hub quốc tế, với thể đạt diện tích tới 100-500 ha, phục vụ hệ thống vận tải toàn cầu kết nối những khu vực và tất cả quốc gia khác nhau. Trung tâm logistics cấp khu vực với diện tích 20-30 ha nằm ở những cảng khu vực to hoặc cảng cả ngõ quốc tế của một quốc gia nào đó, với bán kính phục vụ trung bình 300 km-800km kể từ vựng trí trung tâm, thường phục vụ phát triển kinh tế tại một số quốc gia nào đó cũng như phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của những tập đoàn đa quốc gia. Trung tâm logistics cảng cấp quốc gia nằm ở vị trí những cảng lối vào quốc gia, cảng quốc gia và thường với quy mô từ 10-30 ha, với bán kính phục vụ từ 20-300 km kể từ vựng trí trung tâm.

 Chức năng xây dựng thành xã – địa phương
Chức năng này với nguồn gốc từ những chức năng vận tải, thương nghiệp và công nghiệp. Tùy theo quy mô và phạm vi của TT logistics, TT logistics cảng biển góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của thành xã cảng, tạo ra một lượng to công ăn việc làm cho người lao động ở thành xã cảng, đóng góp với ngân sách nhà nước và địa phương với cảng thông qua những khoản thuế, xúc tiến việc xây dựng thành xã thành một trung tâm công nghiệp, thương nghiệp, nhà sản xuất, du lịch đồng thời là một trung tâm kinh tế quan yếu của quốc gia.

Rate this post

Bình luận