Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành tiền gửi ngân hàng

– Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Mang nhà băng chưa kịp thời.
– Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng nhà băng.
– Chưa đối chiếu số dư cuối kì với nhà băng.
– Mở nhiều tài khoản ở nhiều nhà băng nên khó rà soát, kiểm soát số dư.
– Mang hiện tượng tài khoản nhà băng bị phong tỏa.
– Chênh lệch sổ sách kế toán với biên bản đối chiếu với nhà băng, với những bảng cân đối số phát sinh.
– Phản ánh ko hợp lí những khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…
– Người kí sec ko phải là những thành viên được ủy quyền.
– Phát sinh quá nhiều nghiệp vụ chuyển tiền tại ngày khóa sổ để lợi dụng sự chậm trễ gửi giấy báo của nhà băng.
– Chuyển tiền sai đối tượng hay người nhận ko với quan hệ kinh tế đối với đơn vị.
– Tên người nhận trên ủy nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của những đơn vị ko trùng nhau.
– Ko theo dõi nguyên tệ đối với những khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.
– Chưa thẩm định lại số dư ngoại tệ cuối năm hoặc vận dụng sai tỷ giá thẩm định lại.
– Chưa hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi nhà băng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH ko khớp với sổ phụ NH.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 12:37:54.

Bình luận