10 câu hỏi về tài chính thường gặp

Thắc mắc 1: Tiết kiệm là gì? Tiết kiệm là phần của thu nhập hiện tại mà ta chưa sử dụng. Đựng trữ tiền, hoặc một phần thu nhập, cũng là một trạng thái tiết kiệm. Tuy vậy, tiết kiệm ở dạng phổ biến nhất là để đầu tư sinh lợi, hoặc cho vay.

Thắc mắc 2: Đầu tư là gì? Đầu tư là việc tạo ra trị giá mới, hoặc bổ sung tài sản vốn, tức thị loại tài sản sở hữu thể sử dụng để sinh lợi. Trồng rừng là một ví dụ kinh điển về đầu tư. Người đầu tư sử dụng thu nhập hiện tại để tìm giống cây, canh tác và bảo dưỡng rừng. Ở đây, tài sản vốn là cây, đất và toàn bộ khuôn viên rừng. Lúc cây to và rừng phát triển tốt, thì tài sản vốn bao gồm cả gỗ, phong cảnh, và đặc tính tĩnh dưỡng, với trị giá càng tăng. Nếu chặt phá rừng, cắt bớt cây, ta gọi quá trình này là thoái vốn hay rút đầu tư. Trong quá trình rút đầu tư, trị giá tài sản vốn giảm dần do hoạt động tiêu sử dụng tài sản rừng.

Thắc mắc 3: Bản tính của cho vay? Bản tính cho vay (lending) là tham gia giao dịch trao đổi lượng tiền, tài sản thuộc sở hữu ngày hôm nay lấy một lời hứa nhận lại số tiền và tài sản đó vào một thời khắc tương lai. Ngược với đầu tư vào tài sản vốn, lúc thu nhập của ta được tiết kiệm để cho vay, ta sở hữu quyền được đòi lại phần tài sản chính đáng trong tương lai–bao gồm cả thu nhập từ tài sản đó, nhưng lại ko trực tiếp tham gia vào làm tăng tài sản vốn. Trực tiếp mà nói, cho vay chỉ liên quan tới lời hứa trả tiền giữa hai thời khắc hôm nay và ngày mai.

Thắc mắc 4: Bản tính của đi vay? Ngược với cho vay. Đi vay thuần tuý là nhận lấy quyền được sử dụng lượng tài chính (tiền mặt hoặc tương đương) do người cho vay tiết kiệm và trao đổi. Lẽ tự nhiên, để sở hữu được quyền đó, người đi vay phải hứa trả lại lượng tài chính đó vào một thời khắc xác định trong tương lai. Bốn vấn đề trên liên quan chặt chẽ với nhau và sở hữu sợi dây liên kết là sự lựa chọn tiêu sử dụng hiện tại hay tương lai.

Thắc mắc 5: Thị trường tài chính là gì? Thị trường tài chính là những thiết chế, quá trình và cơ cấu tạo điều kiện cho những doanh nghiệp và tư nhân kinh doanh sở hữu thể huy động vốn để triển khai và thực hiện mục tiêu hoạt động. Tầm quan yếu của thị trường tài chính nằm ở khía cạnh liên kết giữa những quyết định chi tiêu của loài người, trong cả đời sống cá nhân-gia đình lẫn toàn cầu kinh doanh. Tư nhân và nhà kinh doanh luôn sở hữu thể đóng vai trò hoặc thụ động hoặc chủ động trên thị trường tài chính. Đối với tư nhân, thị trường tài chính giúp cải thiện nguồn thu nhập và tối ưu hoá tài sản trong tương lai. Đối với doanh nghiệp, nó tăng cường nguồn lực và cải thiện hiệu quả quản trị tài chính. Ở một góc độ khác, thị trường tài chính là nơi hoặc cơ chế tại đó những tài sản tài chính được trao đổi và giá của chúng được hình thành bởi những lực lượng tham gia.

Thắc mắc 6: Tài sản tài chính là gì? Tài sản tài chính là phương tiện xác lập quyền sở hữu đối với dòng thu nhập/dòng tài chính trong tương lai. Nó sở hữu thể là một trái phiếu chính phủ, hoặc một cổ phiếu doanh nghiệp XYZ.

Thắc mắc 7: Chức năng tài sản tài chính là gì? Tài sản tài chính sở hữu hai chức năng cơ bản.Thứ nhất, nó là phương tiện để dòng tài chính sở hữu thể dịch chuyển từ nơi dư thừa sang nơi đang thiếu, hoặc sở hữu thời cơ đầu tư sinh lợi. Thứ hai, nó là phương tiện để dịch chuyển rủi ro từ người đang triển khai phương án đầu tư sang người phân phối dòng tài chính cho những dự án đó.

Thắc mắc 8: Chức năng quan yếu nhất của thị trường tài chính? Thị trường tài chính sở hữu hai chức năng quan yếu hàng đầu, và ko thể bỏ qua như sau: (1) Thị trường tài chính phải hoàn thành chức năng sinh ra tính thanh khoản (liquidity) phục vụ người nắm giữ tài sản tài chính; và (2) Thị trường tài chính phải hoàn thành nhiệm vụ làm hạn chế giá thành giao dịch (value of transaction) trong hoạt động dịch chuyển dòng tài chính giữa những thành phần tham gia.

Thanh khoản nói tới khả năng sở hữu thể bán một tài sản tài chính nhanh chóng, với giá thành thực hiện giao dịch rất nhỏ. Tính thanh khoản là một đặc tính vô cùng quý giá của một tài sản tài chính. Nếu như tài sản ko sở hữu tính thanh khoản, cách duy nhất để nhận được trị giá tài sản đó là chờ cho tới lúc nhận được dòng tài chính do tài sản quy định. Tuy vậy, nhiều bất chắc sở hữu thể xảy ra trong tương lai, do đó sự tồn tại tính thanh khoản tài sản làm tăng thời cơ và tính linh hoạt cho tất cả những thành phần tham gia thị trường.

Thắc mắc 9: Vài nét cơ bản về kinh tế học tài chính? Kinh tế học tài chính là một ngành khoa học sở hữu mục tiêu hiểu biết về toàn cầu tài chính, và sự hiểu biết đó sở hữu thể phục vụ mục tiêu tiếp theo là cải thiện vận hành của nền kinh tế tài chính.

Kinh tế học tài chính sở hữu khía cạnh quan yếu nhất, giống như những nhánh khác của kinh tế học, là nghiên cứu hành vi con người trong nền kinh tế thị trường, vận dụng tính phức hợp và khái quát những vấn đề hắc búa trong phương pháp luận mà nhiều ngành khoa học chuẩn xác truyền thống khác chưa từng phải xử lý. Dưới đây là tổng quát về hướng phát triển phương pháp luận trong kinh tế tài chính.

Lý thuyết chuẩn tắc: Là lý thuyết phát triển một thủ tục hay một tập hợp quy tắc để hoàn thành một mục tiêu đặt ra. Nó mang tính chất giảng giải “sự vật nên/cần phải vận động theo hướng này.” Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là đầu tư vào tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán, lý thuyết chuẩn tắc sẽ phải được ứng dụng để phân phối một chuỗi quy tắc đưa tới trạng thái bạn sở hữu thể tối đa hoá tài sản.

Lý thuyết thực chứng: Là mệnh đề mô tả trạng thái thực, thay vì mang màu sắc “mong muốn” như lý thuyết chuẩn tắc. Nói ngắn gọn, loại lý thuyết này bản thân nó là sự mô tả về cách thức một phần của toàn cầu được quan sát tương tác ra sao. Ví dụ: đối với thị trường chứng khoán, lý thuyết thực chứng liên quan sở hữu thể là việc đưa ra một giả thiết về đặc tính hành vi của giá cổ phiếu XYZ, và cách nó được hình thành qua những lực lượng thị trường. Tự bản thân lý thuyết thực chứng ko nhất thiết lúc nào cũng phân phối một định hướng cho hoạt động tác nghiệp cụ thể. Trên thực tế, thực chứng là cải thiện hiểu biết của chúng ta về toàn cầu tài chính và phương thức nó hoạt động, thông qua đó điều chỉnh hành vi và quyết định của chính chúng ta.

Kiểm định thống kê: Trong nghiên cứu tài chính luôn cần hoàn thành hai nhiệm vụ cơ bản: xây dựng những lý thuyết và kiểm định tính hiệu dụng của lý thuyết. Nhiệm vụ thứ hai thuộc phạm vi của kiểm định thống kê (empirical investigation).

Để kiểm định thống kê, lý thuyết góp phần xây dựng hai hoặc nhiều hơn giả thiết thống kê. Sau đó, dựa trên quy tắc thống kê toán cổ điển, nhà nghiên cứu lựa chọn hoặc bác bỏ bỏ những phương án, với mức xác suất tin cậy phổ dụng. Một quá trình kiểm định liên quan nhiều tới những phân phối xác suất cơ bản, và xác lập quy tắc xác nhận hay ko xác nhận một giả thiết. Hầu như ko bao giờ sở hữu thể chứng minh một lý thuyết hoàn toàn đúng tuyệt đối. Kiểm định chỉ nhằm mục tiêu “chứng minh sự thất bại của nỗ lực bác bỏ bỏ một giả thiết.” (Tức là sở hữu thể xác nhận một cách sở hữu hạ tầng và khá an toàn.)

Thắc mắc 10: Vai trò của thông tin trên thị trường tài chính? Thông tin sở hữu vai trò đặc trưng quan yếu trên thị trường tài chính, nhất là thị trường cổ phiếu. Thông tin là trung tâm của việc giám định mức độ hiệu quả một thị trường sử dụng thông tin và phản ánh nó trung thực, nhanh chóng vào giá và lợi suất của tài sản tài chính. Lý thuyết quan yếu về thông tin được nhà khoa học Mỹ Eugene F. Fama (ĐH Chicago, Illinois) đề xuất năm 1963 sở hữu tên là EMH: Giả thiết thị trường hiệu quả. Lý thuyết này về cơ bản phát biểu, thị trường tài chính ko bỏ sót hoặc để lãng phí nguồn tài nguyên thông tin.

Lý thuyết EMH là mối quan tâm chung của tất cả những người nào tham gia thị trường tài chính, và của rất nhiều nhà khoa học. Nét cơ bản nhất của EMH là phát biểu rằng: Bạn ko thể thắng lợi thị trường, và về nguyên lý nhà tư vấn của bạn ko thể tư vấn chuyện kiếm lời hơn người khác trên thị trường một cách hữu hiệu được. Lẽ tự nhiên, những người tham gia tác nghiệp trên thị trường quyết tâm ko tin vào lý thuyết này.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 23:22:26.

Bình luận