Hình thức đầu tư, quy hoạch các phân khu chức năng và diện tích xây dựng bãi chứa hàng container trung tâm logistics tại lạch huyện.

Hình thức đầu tư: theo hình thức PPP (đối tác công tư). Nhà nước đền bù, phóng thích mặt bằng, kết cấu hạ tầng (liên lạc, cấp điện, cấp nước, thông tin… (như hạ tầng KKT, KCN), doanh nghiệp đầu những dự án nhà sản xuất thứ cấp (Kho bãi, nhà xưởng…)

Mô phỏng hợp tác công tư với thời kì đầu tư trong khoảng thời gian dài tạo môi trường thu hút đầu tư lành mạnh và quyến rũ với những nhà đầu tư tiềm năng. Mô phỏng phát triển kết hợp logistics với nhà sản xuất cảng biển là mô phỏng thuần tuý và thuận lợi nhất, tuy nhiên quy mô quỹ đất đầu tư và hạ tầng kết nối cần tương đối to và hoàn thiện.

Quy hoạch những phân khu chức năng
Căn cứ vào chức năng, TT logistics tại Lạch Quận cần tính toán diện tích những phân khu chức năng bao gồm: Khu bãi chứa hàng container: bãi hàng container khô, bãi container lạnh, bãi container rỗng; Kho CFS kết hợp Khu vực Cross-Docking; Khu tạo GTGT (VAL); Những phân khu chức năng khác như khư vực thương chính, cổng, khu quản lý quản lý, khu nhà ở, ăn uống, đường liên lạc nội khu, bãi đậu xe, công viên, cây xanh, hệ thống điện, nước…

Diện tích xây dựng bãi chứa hàng container

Phần tính diện tích cần thiết để xây dựng bãi chứa container hàng khô, container rỗng và container hàng lạnh được thể hiện như sau:
– Cỡ tàu to nhất cập cảng Lạch Quận (100.000DWT) : 8000TEU
– Lượng hàng container qua TT logistics (Ct) : Bảng 3.3
– Số ngày làm việc trong 1 năm (Dy) : 365 ngày
– Thời kì lưu bãi của container tính trung bình cho những loại (hàng khô, hàng lạnh, rỗng, xuất khẩu, nhập khẩu…) (Dw) : 6 ngày
– Tỷ lệ từng loại hàng container qua TT logistics so với tổng hàng container qua TT logistics như sau:
+ Tỷ lệ container hàng khô chiếm: 65%
+ Tỷ lệ container hàng lạnh chiếm: 10%
+ Tỷ lệ container hàng rỗng chiếm: 25%
– Lượng hàng thông qua bãi chứa container (My) : = tỷ lệ% x Ct

– Chiều cao xếp container cho từng loại hàng như sau (L):
+ Container hàng khô : 4 tầng
+ Container hàng lạn : 2 tầng
+ Container rỗng (ko hàng: 3 tầng
– Hệ số ko đều (cao điểm) (p) : 1,3
– Hệ số sử dụng DT phụ thuộc khoa học (n) : 0,7
– Diện tích để xây dựng bãi chứa container (hàng khô, hàng lạnh và container rỗng) được xác định theo công thức (3.1) sau:

Rate this post

Bình luận