Trình độ phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển của các thị trường bộ phận trên thị trường tài chính Việt Nam

Sau hơn 30 năm cải cách, thị trường tài chính Việt Nam tới nay đã hình thành đủ những cấu phần cơ bản với hai trụ cột chính là hệ thống nhà băng (TTTT và thị trường tín dụng) và thị trường vốn (thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu); tuy nhiên, mức độ phát triển của từng cấu phần này là rất khác nhau và sự liên kết giữa những cấu phần chưa chặt chẽ để tạo nên một thị trường tài chính phát triển, thực hiện chức năng thu hút và phân bổ một cách hiệu quả nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.
Xét về mặt quy mô tài sản, khu vực nhà băng (hệ thống những tổ chức tín dụng – TCTD) tới nay vẫn đang giữ vị trí trụ cột trong hệ thống tài chính lúc chiếm tới 96,2% tổng tài sản trong hệ thống tài chính; trong lúc thị trường chứng khoán và bảo hiểm chỉ chiếm khoảng dưới 4%; bảo hiểm là 2,8% và doanh nghiệp chứng khoán và quản lý quỹ là 1%.Tính tới tháng 12/2017, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống nhà băng đạt 5,4 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 135% GDP. Tổng vốn huy động bình quân hàng tháng năm 2017 của những nhà băng và TCTD đạt khoảng 7,4 triệu tỷ đồng.
Năm 2017, mặc dù trị giá giao dịch trái phiếu tăng cao nhưng tổng trị giá tham gia trái phiếu của những NHTM (bao gồm cả bảo lãnh và đấu thầu) chiếm 1,28% tổng vốn huy động và 1,23% tổng vốn cho vay của hệ thống nhà băng nên tác động của thị trường chứng khoán tới hoạt động nhà băng còn rất hạn chế.
Trái phiếu Chính phủ chiếm hơn 90% tổng trị giá trái phiếu lưu hành trên thị trường; tuy nhiên chỉ chiếm chỉ khoảng hơn 20% GDP cuối năm 2017, còn rất khiêm tốn nếu so với những nước trong khu vực. Tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu vẫn ở mức khá thấp. Mặc dù số lượng trái phiếu Chính phủ phát hành tại Việt Nam là tương đối to, nhưng số lượng mua bán hàng ngày lại rất ít. Thêm vào đó, số lượng nhà đầu tư trái phiếu giỏi tại Việt Nam còn rất hạn chế. Đồng thời, cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng cho thị trường trái phiếu cũng còn chưa phát triển (trái phiếu Chính phủ chủ yếu được giao dịch qua thỏa thuận môi giới).
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam mặc dù khá tiềm năng và đang phát triển nhanh chóng, nhưng quy mô thị trường còn khá nhỏ (chỉ khoảng 1,25% GDP), chỉ giới hạn xung quanh những tổ chức tín dụng to do hạn chế của phạm vi pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp. Cũng giống như trái phiếu Chính phủ, phần to những nhà đầu tư đều tậu trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường sơ cấp và giữ cho tới lúc đáo hạn. Thêm vào đó, những tác động từ kinh tế vĩ mô cũng làm tác động tiêu cực tới việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Việc tín dụng nhà băng vẫn tiếp tục là nguồn cung vốn chủ yếu của nền kinh tế là một động lực xúc tiến sự phát triển của TTTT Việt Nam nói chung và thị trường cho vay, gửi tiền truyền thống nói riêng. Tuy nhiên, điều này tạo gánh nặng cho hệ thống những TCTD lúc đồng thời phải gánh vác cả chức năng cung ứng vốn trung và dài hạn cho nèn kinh tế trong lúc bản tính của TCTD vốn dĩ là vốn ngắn hạn, tiềm tàng ko ít những rủi ro về chênh lệch kỳ hạn.
Thực tế trên cho thấy, nền kinh tế Việt Nam chỉ với thể phát triển vững bền nếu như với một hệ thống tài chính với khu vực nhà băng và thị trường vốn phát triển cân đối và hiệu quả. Mặt khác, với bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với những cam kết mở cửa thị trường vốn, nếu ko kịp thời thay đổi sẽ tạo những thách thức ko nhỏ tới thị trường vốn non trẻ nói riêng và toàn bộ thị trường tài chính nói chung của Việt Nam. Bởi vậy, định hướng cho việc phát triển thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm) đặt trong sự cân đối và phối hợp với sự phát triển của khu vực nhà băng (TTTT, thị trường tín dụng nhà băng) là yêu cầu cấp thiết hiện nay và thích hợp với xu thế phát triển của toàn cầu. Từ nhiều năm nay, Đảng và Chính phủ cũng đã luôn định sự phát triển thị trường tài chính với việc dần chuyển sang cấu trúc dựa vào thị trường vốn track hành với sự phát triển hệ thống nhà băng lành mạnh và hiệu quả.

Rate this post

Bình luận