Thành phần “kêu gọi tẩy chay”

Thành phần được đặt tên “kêu gọi tẩy chay” được tách thành hai thành phần nổi lên từ ý kiến của người tiêu sử dụng. Thành phần thứ nhất “kêu gọi mọi người tẩy chay” là biểu hiện hành vi của người tiêu sử dụng sau lúc họ thẩm định biến cố xảy ra. Những biểu hiện này được thể hiện qua những từ khóa như bảng 3.3. Ví dụ., một người bình luận đã viết: “Tẩy chay hàng TQ. Sử dụng hàng Việt là góp phần giúp những đội viên sở hữu nhiều vũ khí [..]. Từ lâu tôi sở hữu ý định phải treo băng rôn từ đường nhỏ tới từng bản làng đề tuyên truyền nói ko với hàng TQ […] (ID98, bình luận). Thành phần thứ hai, “kêu gọi những tổ chức tẩy chay” được phản ánh qua những từ khóa như ở bảng 3.3. Những từ khóa này thể hiện những hành động của người tiêu sử dụng như kêu gọi chính phủ cấm vận, cấm kinh doanh hàng TQ, xử lý tình trạng nhập lậu hàng hóa độc hại, kêu gọi những doanh nghiệp ko giao thương, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa xuất xứ TQ.

Người bình luận cũng kêu gọi những phương tiện truyền thông sử dụng tác động của mình để truyền thông điệp tẩy chay. Ví dụ, một người bình luận như sau:

Đề nghị những đài truyền hình ko phát sóng phim TQ nữa, bật kênh nào cũng hảo su kù lung lẳng chẻo thế này lại càng nhức đầu hơn” (ID83, bình luận).

Đối chiếu và so sánh với lý thuyết về tẩy chay, “kêu gọi tẩy chay” là thuật ngữ đã từng được Friedman (1985); Friedman (1991) kể. Tuy nhiên, thuật ngữ này chỉ nằm trong khái niệm chung về tẩy chay. Kết quả định tính phân phối chứng cứ cho thấy “kêu gọi tẩy chay” là thành phần mới nổi lên với nội dung rất phong phú, phổ biến thể hiện được tính mô tả về hành vi kêu gọi tẩy chay của người tiêu sử dụng. Họ kêu gọi, đề nghị, thúc giục người khác và những tổ chức liên quan thực hiện hành động tẩy chay.

Tương tự, tác giả luận án này triển khai và thẩm định nội dung đo lường cho khái niệm “kêu gọi tẩy chay” và xem thành phần này như một nhóm yếu tố phụ thuộc mới. Để tránh sự phức tạp ko cần thiết, hai thành phần “kêu gọi mọi người tẩy chay” và “kêu gọi những tổ chức tẩy chay” được gom lại thành “kêu gọi tẩy chay”.

1/5 - (1 bình chọn)

Bình luận