Cơ chế giao dịch và các loại giao dịch trên thị trường chứng khoán

I.3.2.I. Những loại giao dịch trên thị trường chứng khoán
Cho tới hiện tại, sở hữu năm loại hình giao dịch đã và đang được sử dụng phổ biến trên thị trường chứng khoán những nước.
1. Giao dịch bằng tiền mặt sẵn sở hữu
Theo loại hình giao dịch này, nhà đầu tư được yêu cầu phải trả tiền đủ số chứng khoán tìm được bằng nguồn tiền riêng sở hữu vào ngay hoặc trước ngày trả tiền những giao dịch. Đối với phần to những giao dịch, ngày trả tiền rơi vào 2-5 ngày làm việc sau ngày giao dịch.
2. Giao dịch bằng nguồn tiền vay mượn
Khác với loại hình giao dịch bằng tiền mặt sẵn sở hữu, trong loại hình giao dịch bằng nguồn tiền vay mượn (giao dịch bằng tín dụng), để tìm một số lượng chứng khoán nhất định, nhà đầu tư chỉ phải đặt cọc trước một phần tiền tối thiểu theo một tỷ lệ ký quỹ đề nghị so với tổng trị giá tính theo giá thị trường của những chứng khoán định tìm (Luật những nước quy định tỷ lệ này là 30 – 50%) và vay từ những tổ chức chứng khoán phần tiền còn lại. Theo loại hình giao dịch này, tất cả những chứng khoán được tìm bằng nguồn tiền vay
mượn đều phải được giữ tại những tổ chức chứng khoán và được đăng ký dưới tên của những tổ chức chứng khoán (cũng gọi là road identify) bởi vì chính những chứng khoán này lại được sử dụng như vật thế chấp.
Mặc dù loại hình giao dịch bằng tín dụng cho phép nhà đầu tư sở hữu thể tìm nhiều hơn khả năng hiện sở hữu, tức thị tạo ra một đòn bảy tài chính, nhưng loại hình giao dịch mày sở hữu kỹ thuật khá phức tạp và ko phải là loại hình thích hợp với mọi nhà đầu tư. Về mặt kỹ thuật, nếu thị giá của chứng khoán sụt giảm nhanh và tỷ lệ tiền ký quỹ so với tổng trị giá chứng khoán thấp so với tỷ lệ ký quỹ đề nghị, tổ chức chứng khoán sẽ yêu cầu nhà đầu tư thêm tiền và tài khoản để duy trì tỷ lệ ký quỹ tối thiểu; Nếu nhà đầu tư đặt thêm tiền vào tài khoản sẽ bán số cổ phiếu đó và tiền thu được để hoàn trả khoản vay này.
3. Bán khống
Loại hình giao dịch này cho phép nhà đầu tư bán những chứng khoán ko thuộc sở hữu của mình (chứng khoán vay mượn) ở thời khắc bán với kỳ vọng là sẽ tìm lại những chứng khoán đó ở giá thấp hơn trong một thời khắc nào đó trong tương lai để hoàn trả lại cho người sở hữu.
4. Giao dịch khối
Giao dịch khối (giao dịch lô to) là giao dịch gắn liền với hoạt động đầu tư chứng khoán của những tổ chức đầu tư. Đó là giao dịch với số lượng to một loại chứng khoán nhất định.
5. Giao dịch bằng chương trình
Những nhà đầu tư là những tổ chức cũng sở hữu thể tìm, bán đồng thời một số lượng to những cổ phiếu của những tổ chức khác nhau trong một kỹ thuật giao dịch khác được gọi là giao dịch bằng chương trình hay còn gọi là giao dịch rổ. Đó là loại giao dịch sử dụng những chương trình vi tính phức tạp, sở hữu thể ra quyết định tìm bán một cách tự động.
I.3.2.2. Những loại lệnh được sử dụng trong giao dịch
Việc tìm bán chứng khoán trên những thị trường chứng khoán để dựa vào những nhà môi giới và nhà kinh doanh chứng khoán. Để thực hiện việc giao dịch, nhà đầu tư phải sản xuất cho nhà môi giới những thông tin nhất định.  Một trong những thông số mà nhà đầu tư phải sản xuất cho nhà môi giới là những loại lệnh tìm bán. Trên thực tế, mặc dù sở hữu rất nhiều loại lệnh được sử dụng trên thị trường chứng khoán những nước những lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh ngừng vẫn là 3 loại lệnh cơ bản được vận dụng phổ biến tại những sở giao dịch chứng khoán.
1. Lệnh thị trường
Lệnh thị trường (lệnh tìm bán theo giá thị trường) là lệnh chỉ thị cho nhà môi giới tìm hoặc bán một chứng khoán theo giá tốt nhất sở hữu thể sở hữu được trên thị trường (giá cao nhất đối với lệnh bán hoạc giá thấp nhất đối với lệnh tìm).
Lệnh thị trường là loại lệnh phổ biến nhất được vận dụng trong tìm bán chứng khoán. Hầu hết những lệnh thực hiện trên thị trường chứng khoán là lệnh thị trường.
2. Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn là chỉ nhà môi giới ko được tìm một chứng khoán quá mức giá ấn định trước hoặc bán một chứng khoán thấp hơn mức giá đã chỉ định. Lệnh giới hạn là một lệnh sở hữu điều kiện: lúc nhận được lệnh này người môi giới phải tìm và bán một số lượng chứng khoán nhất định theo giá đã được ấn định hoặc tốt hơn.
Một lệnh tìm sở hữu giới hạn chỉ sở hữu thể được người môi giới thực hiện ở mức giá đã được ấn định hoặc thấp hơn. Trái lại, một lệnh bán sở hữu giới hạn chỉ được thực hiện ở mức giá đã được ấn định hoặc ở mức giá cao hơn. Lúc thực hiện lệnh này, trong mọi trường hợp, người môi giới sở hữu trách nhiệm tìm kiếm giá tốt hơn so với giá được ấn định cho khách hàng của mình.
3. Lệnh ngừng
Một loại lệnh sở hữu điều kiện khác là lệnh ngừng. Lệnh ngừng là lệnh chỉ cho người môi giới ko được thực hiện việc mưa bán cho tới lúc giá thị trường lên xuống thích hợp với giá đã ấn định. Sở hữu hai loại lệnh ngừng tìm lúc giá chưa lên tới giá ấn định và lệnh ngừng bán lúc giá chưa tụt xuống tới mức ấn định.
Lệnh ngừng tìm lúc giá chưa tới mức ấn định chỉ định rằng lệnh sẽ ko được thực hiện cho tới lúc giá thị trường lên tới hoặc cao hơn mức giá đã được ấn định. Trái lại, lệnh ngừng bán lúc giá chưa tụt xuống tới mức ấn định hoặc thấp hơn.
Tương tự, về bản tính, cả hai loại lệnh ngừng đều là loại lệnh thị trường sở hữu điều kiện. Đó là loại lệnh tìm bán theo thời giá được tạm thời hoãn thực hiện. Lệnh này chỉ sở hữu hiệu lực thực hiện lúc giá chứng khoán trượt tới hoặc vượt qua một mức giá ấn định. Một lúc giá ấn định trong lệnh ngừng được thoả mãn, lệnh ngừng trở thành lệnh thị trường.
I.3.2.3. Chu trình giao dịch
Trước lúc thực hiện giao dịch, nhà đầu tư phải mở một tài khoản tại tổ chức chứng khoán. Sau lúc đã sở hữu tài khoản và đã lưu ký tiền hoặc chứng khoán vào tài khoản, nhà đầu tư sở hữu thể đặt lệnh tìm bán theo nhiều phương thức khác nhau. Phương thức cổ điển nhất sở hữu lẽ là trực tiếp tới tổ chức chứng khoán để đặt lệnh. Cùng với những tiến bộ của kỹ thuật, lệnh sở hữu thể được đặt thông qua điện thoại, qua hệ thống máy vi tính tư nhân và qua mạng web. Mặc dù lệnh sở hữu thể được thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau, chu trình thực một lệnh giao dịch ở những hệ thống giao dịch đều tương tự nhau.


Lộ trình thực hiện một lệnh tìm bán qua những hệ thống giao dịch

Tất cả những lệnh được thực hiện trên hạ tầng giao dịch phải được trả tiền trong tổng n ngày nhất định. Yêu cầu này thường được gọi là T + n, tức là ngày giao dịch (T) cùng thêm n ngày. Tuỳ thuộc vào sự phát triển của hệ thống giao dịch mà n sở hữu thể thay đổi khác nhau trong thị trường chứng khoán của những nước. Trong lúc thị trường chứng khoán Hồng Kông vận dụng hệ thống trả tiền T + 2 thì Mỹ, Đài Mortgage, Thái Lan… sử dụng hệ thống T + n, người tìm phải chuyển tiền tìm chứng khoán tới những tổ chức chứng khoán và tổ chức chứng khoán phục vụ người bán chuyển tiền bán chứng khoán vào tài khoản người giao chứng khoán. Những thông tin giao dịch cũng được thông tin tới những tổ chức trả tiền bù trừ (9).

2.5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận