Tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ thanh toán vốn đầu tư và giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Những phòng ban tham gia quản lý và thực hiện những dự án, dự án NTM phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát, giám sát của mình để đảm bảo được chất lượng dự án và tiến độ xây dựng. Rà soát toàn bộ những khâu của quá trình đầu  tư, rà soát lại cơ chế quản lý những dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư; tăng trách nhiệm của những khâu nghiệm thu, thanh quyết toán dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định của nhà nước là một yếu tố góp phần hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Hà Tĩnh cần sắp đặt NS xử lý dứt điểm những khoản nợ đọng những dự án NTM, ko để phát sinh nợ mới. Đối với tài chính nợ đọng xây dựng cơ bản, trên hạ tầng kế hoạch, nhiệm vụ vốn giao đối với từng dự án, dự án, thực hiện trả tiền khối lượng hoàn thành, giải ngân tài chính theo quy định; Đối với những dự án, dự án thiếu vốn: chủ động lồng ghép những tài chính thuộc NSĐP (quận, xã), tài chính thuộc những Chương trình, dự án để cân đối, sắp đặt bổ sung đủ vốn theo dự toán dự án đã được phê duyệt; Đối với những dự án, dự án hoàn thành, chưa phê duyệt quyết toán: Cần chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư (UBND xã) khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án theo đúng quy định; Đối với những dự án đang thi công, chưa hoàn thành: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu, trả tiền kịp thời cho những đơn vị.

Đối với những dự án khởi công mới, chỉ sắp đặt vốn khởi công mới những dự án lúc xác định rõ tài chính và khả năng cân đối vốn của từng NLTC cùng việc đã xử lý nợ đọng theo kế hoạch.

Rate this post

Bình luận