Lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp sản xuất xi măng

Việc hoàn thiện bộ tiêu chí TTX thông qua giám định thực tế tại những doanh nghiệp SXXM là điều cần thiết. Những chỉ số được những đơn vị giám định là thích hợp và cần thiết sẽ được giữ lại. Việc hoàn thiện bộ tiêu chí đã được thực hiện qua những bước như Hình 4.9:

Rate this post

Bình luận