Công nghệ thông tin trong quản lý thuế thu nhập cá nhân được ứng dụng rộng rãi

Nội dung cơ bản của việc ứng dụng CNTT trong quản lý thuế hiện hành ở Tp.HCM trong giai đoạn này bao gồm những nội dung: thực hiện giao dịch điện tử trong quản lý thuế; xây dựng và triển khai chương trình phần mềm tương trợ kê khai thuế cho NNT; xây dựng và triển khai thứ tự khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế điện tử với sự tương trợ của CNTT và mạng Web; xây dựng và triển khai những chương trình phần mềm trong việc xử lý những nội dung công việc của những thứ tự nghiệp vụ quản lý thuế.

Với cơ sở vật chất vật chất kỹ thuật, thiết bị máy chủ, máy trạm, hạ tầng truyền thông Tổng cục thuế đã trang bị cho Cục thuế Tp.HCM gồm 12 máy chủ, hàng trăm máy trạm, những thiết bị mạng đi kèm cùng phần mềm hệ thống tương trợ vận hành để thực hiện những chức năng: cài đặt tất cả những ứng dụng đang
triển khai và vận hành tại Cục thuế; chứa những cơ sở vật chất dữ liệu về quản lý thuế, về quản lý nội bộ ngành thuế và dữ liệu trao đổi với cơ quan bên ngoài; quản lý người tiêu dùng của toàn Cục thuế, đảm bảo an toàn bảo mật cho toàn hệ thống; quản lý toàn bộ tài nguyên thuộc mạng; đảm bảo sao lưu, khôi phục dữ liệu lúc gặp sự cố; đảm bảo vận hành hệ thống truyền tin từ Chi cục lên Cục thuế, từ Cục thuế lên Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, từ Cục thuế sang Ngân khố nhà nước Tp.HCM an toàn và thông suốt; đảm bảo an toàn hệ thống nội bộ ngành thuế lúc kết nối ra Web, ngăn chặn truy cập phạm pháp từ bên ngoài vào hệ thống nội bộ ngành thuế; đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa những người trong ngành thuế với nhau và với người ở ngoài thông qua hệ thống thư tín điện tử.

Đối với những Chi cục thuế, theo phân loại của Tổng cục thuế thì những Chi cục thuế trên khu vực Tp.HCM được xác định là Chi cục thuế to do quản lý số lượng đối tượng nộp thuế to (từ khoảng 500 doanh nghiệp trở lên và khoảng 4.000 – 5.000 hộ cá thể trở lên); hoặc với số thu to từ 150 – 200 tỷ một năm trở lên. Những Chi cục thuế trên khu vực Tp.HCM được triển khai và vận hành cùng một hệ thống CNTT. Đặc điểm của hệ thống này là những ứng dụng được xây dựng theo chính sách thuế, theo Luật quản lý thuế, theo những thứ tự nghiệp vụ để phục vụ công việc quản lý thuế theo 4 chức năng chính của ngành thuế: tuyên truyền tương trợ; kê khai và kế toán thuế; quản lý thu nợ; thanh tra, rà soát. Tất cả những ứng dụng đều chạy trên mạng cục bộ của Cục thuế. Tất cả người sử dụng truy cập vào hệ thống ứng dụng này đều phải thông qua ứng dụng Bảo mật và phân quyền người sử dụng. Những ứng dụng với mối liên kết chặt chẽ với nhau về dữ liệu và thứ tự nghiệp vụ, do vậy để triển khai ứng dụng phục vụ công việc quản lý thuế với hiệu quả, cần với sự phối hợp chặt chẽ giữa những phòng ban trong cơ thuế quan.

Giai đoạn 2010-2018, trong điều kiện thiếu hụt nguồn nhân lực so với yêu cầu quản lý và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, cụ thể: Cục thuế Tp.HCM quản lý hơn 200.988 doanh nghiệp và 242.288 CNKD cá thể và hàng triệu người nộp thuế TNCN. Trước yêu cầu số lượng đối tượng quản lý thuế phát sinh tăng, giảm, ngưng nghỉ, bỏ trốn, di chuyển rất to nên công việc đối chiếu, xác minh, khắc phục những thủ tục hành chính cho đối tượng này mất rất nhiều thời kì. Do đó, công việc cải cách hành chính hướng dẫn kê khai theo phương thức điện tử là giải pháp hữu hiệu, tác động mạnh lên công việc quản lý quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cục thuế Tp. HCM đã mở rộng nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử. Hoạt động ứng dụng CNTT vào công việc quản lý thuế là hoạt động quan yếu nhất của nả cách hành chính. Hiện nay, Cục thuế Tp.HCM đã triển khai và đang sử dụng những ứng dụng tin học phục vụ công việc quản lý thuế; quản lý nội bộ ngành; những ứng dụng phục vụ công việc trao đổi thông tin với cơ quan bên ngoài và phục vụ công việc tương trợ NNT. Trong thời kì tới, Cục thuế Tp.HCM sẽ tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng khai thuế qua mạng Web; triển khai diện rộng ứng dụng quản lý trước bạ nhà, trước bạ xe, ứng dụng quản lý tiền thuê đất cho phòng quản lý những khoản thu từ đất và 24/24 chi cục thuế.

Đối với việc ứng dụng CNTT cho quản lý thuế TNCN, Cục thuế TP.HCM đã tiến hành nhiều hình thức tương trợ nhưng số lượng hồ sơ khai thuế tăng bình quân năm sau so với năm trước là sắp 10.000 hồ sơ, số lượng hồ sơ QTT TNCN tăng bình quân năm sau so với năm trước là 32.000 hồ sơ, tính trung bình ngày là 2.000 hồ sơ. Do đó, nếu ko ứng dụng CNTT thì phải ngừng cả bộ máy quản lý thuế để phục vụ công việc nhận hồ sơ quyết toán cũng ko thể hoàn thành kịp tiến độ [15].
Nhìn chung, công việc tổ chức hệ thống ứng dụng CNTT vào quản lý thuế tại TP.HCM đã thu được nhiều kết quả tích cực đáng khích lệ.

Rate this post

Bình luận