Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản

Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia với biển trên toàn cầu thì nhà sản xuất hậu cần là hết sức quan yếu, nó bảo đảm trên 50% trị giá của sản phẩm. Do đó cần thiết phải được học tập kinh nghiệm, trình độ khoa học kỹ thuật bảo quản, kỹ thuật sơ chế… của những nước tiên tiến thông qua việc tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghề cá, trước hết đối với những nước trong khu vực ASEAN. Đẩy mạnh việc giao dịch, ký kết những thỏa thuận hợp tác nghề cá music phương và đa phương với những nước, những tổ chức quốc tế trong khu vực và trên toàn cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên tham khảo, học tập mô phỏng nhà sản xuất hậu cần thủy sản của Hàn Quốc, Nhật Bản, đó là mô phỏng theo chuỗi trị giá từ khai thác tới thu gom, chế biến và xuất khẩu, sau đó triển khai tập huấn tới những doanh nghiệp, những ngư gia trực tiếp khai thác thủy hải sản.

Tỉnh cần tạo điều kiện và kêu gọi thu hút những nhà đầu tư nước ngoài như tài chính FDI và ODA cho đầu tư phát triền thủy sản, đặc thù là vào một số ngành nghề nuôi trồng những loại thủy, hải sản với trị giá kinh tế cao. Với chính sách hợp tác với những nước, những tổ chức quốc tế để trao đổi thông tin, trao đổi chuyên gia nghề cá, hợp tác đưa lao động đi khai thác hải sản tại những nước trong khu vực và những vùng biển khác trên toàn cầu.

Tỉnh ủy quyền những Sở, ngành chức năng với chính sách thích hợp để ngư gia địa phương với thể tham gia đánh bắt, chế biến thủy sản cùng với ngư gia của tất cả các nước trong khu vực như Philiphin, Campuchia, Thái Lan, Malaysia…, với thể hợp tác với nhau trong những hoạt động nhà sản xuất trên biển, những khu vực cùng khai thác, tương trợ nhau trong nhà sản xuất cung ứng những loại nhu yếu phẩm, xăng dầu, lương thực, thuốc thang, kể cả kỹ thuật đánh bắt, bảo quản, tiêu thụ… giữa ngư gia những nước. Hợp tác quốc tế trong ngành nghề bảo vệ an ninh, an toàn, trật tự trên biển, theo những nguyên tắc xử sự và pháp luật quốc tế về biển, đảo, tăng cường sự tham gia và phối hợp của các đối tác liên quan trong việc đưa ra những chương trình liên quan tới lợi ích ở vùng ven biển, trên biển, trong lòng biển và hải đảo.

Rate this post

Bình luận