“Nếu bạn chào bán một món hàng, bạn sẽ có khách hàng của ngày hôm nay. Nhưng nếu chân thành giúp đỡ họ, bạn sẽ có khách hàng đó cả đời”. Contentmarketing, được đa số các chuyên gia dự đoán, sẽ…