Cách tính Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu

Cách tính Trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu:

-Được tính vào Gt hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê: khoản trả tiền lúc tậu tài sản, trị giá còn lại của TS thuê được đảm bảo trả tiền, tiền thuê trả cho thời kì hợp đồng được gia hạn (nếu cứng cáp sẽ được gia hạn)

-Ko được tính: tiền thuê phát sinh thêm: chỉ số giá, lãi suất thị trường, & trên doanh thu, tiền trả những mức giá nhà cung cấp và thuế do bên cho thuê trả hộ: mức giá bảo trì, phí bảo hiểm, những khoản thuế mang liên quan.

Công thức tính:

Trong đó: A là khoản tiền thuê (lãi thuê+ nợ gốc) trả hàng kỳ

B là khoản được tính vào Gt hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu

N là thời kì thuê.

Lưu ý: đây là Công thức tính đối vs trường hợp tiền thuê trả vào cuối mỗi kỳ ( chuỗi cuối kỳ). Nhưng nếu tiền thuê trả đầu kỳ thì 

Nói chung là hãy cầu chúa cho cô ok ra mẫu này, vì nó đặt biệt hại não trong phần định khoản, thoai thì lỡ trúng đạn phần này thì tạch.

3.6/5 - (14 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 12:04:35.

Bình luận