Sơ đồ cơ cấu quản trị trực tuyến

Cơ cấu này được xây dựng trên nguyên lý sau:

 

Sơ đồ cơ cấu quản trị trực tuyến với ưu nhược điểm của kiểu cơ cấu này được trình bày trong Hình 7.7. Với những ưu nhược điểm như được trình bày, cơ cấu này chỉ phù hợp với những xí nghiệp có qui mô nhỏ, sản phẩm không phức tạp và tính chất sản xuất liên tục.

4/5 - (1 bình chọn)

Bình luận