Phân khúc thị trường là gì, vì sao phân khúc?

Khái niệm, vai trò và tầm quan yếu của công việc tầng lớp thị trường. Qui trình và những kỹ thuật tầng lớp thị trường.

Tầng lớp thị trường là gì?

Doanh nghiệp ngày nay nhìn thấy rằng họ ko thể thu hút toàn bộ người sắm hàng trên thị trường, hoặc ít ra là họ ko thể cùng một cách mà mang thể thu hút được toàn bộ người sắm hàng. Người sắm hàng thì quá to về số lượng, quá dàn trải về mặt địa lý, nhu cầu và cách sắm sản phẩm của họ cũng quá phổ biến. Về phía doanh nghiệp thì khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của họ cũng rất khác nhau do họ khác nhau về năng lực, về chuyên môn.

Tương tự thay vì dàn trải năng lực để phục vụ cho toàn bộ nhu cầu trên thị trường, từng doanh nghiêp cần xác định cho mình một phần của thị trường (hay còn gọi là một tầng lớp thị trường) mà họ mang khả năng phục vụ tốt nhất, mang lợi nhất. Phần thị trường mà một doanh nghiệp chọn để khó khăn được gọi là tầng lớp mục tiêu.

Hầu hết những doanh nghiệp ngày nay đã rời bỏ chiến lược thị trường chung, họ khởi đầu đi theo hướng thị trường tuyển chọn. Như thế, sẽ mang thể mang những tầng lớp thị trường họ thoái lui hoặc chỉ phục vụ cầm chừng, và mang những tầng lớp thị trường họ quyết tâm, dốc sức phục vụ.

Tương tự, mang thể nói mục tiêu của tầng lớp thị trường nhằm để xác định tầng lớp thị trường nào doanh nghiệp sẽ khó khăn và tầng lớp nào doanh nghiệp sẽ ko khó khăn.

Tầng lớp thị trường là:

Vì sao cần tầng lớp thị trường?

Qui trình tầng lớp thị trường còn đòi hỏi người làm mướn tác thị trường phải hiểu động cơ của sự chọn lựa và yếu tố ưa thích của khách hàng trên thị trường, thông qua đó phát hiện ra hạ tầng của ưu thế khó khăn.
Tầng lớp thị trường còn tạo điều kiện cho marketer nhìn thấy thời cơ trên thị trường thông qua công việc phân tích nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Từ đó mang thể đưa ra những sản phẩm cùng loại nhưng mang công dụng khác nhau, bao so bì khác nhau, giá thành khác nhau v.v.. để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau của những đối tượng khách hàng khác nhau.

Quan yếu hơn cả, tầng lớp thị trường là hạ tầng tiền đề để xây dựng chiến lược thị trường của doanh nghiệp. Nếu marketer làm tốt công việc tầng lớp thị trường, qua đó xác định cho mình một tầng lớp thị trường thích hợp, sẽ dễ dẫn tới thành công vì chiến lược thị trường của doanh nghiệp dựa trên hạ tầng năng lực và lợi thế thực sự của doanh nghiệp thích hợp với nhu cầu của thị trường. Trái lại, nếu marketer chọn sai thị trường, thì chiến lược trên lý thuyết mang hay cở nào cũng khó mà mang thể thực hiện thành công, bởi vì mang thể marketer đã chọn một thị trường quá to so với khả năng của mình, hoặc một thị trường mà yêu cầu phản ứng nhất, quyết định nhất của khách hàng thì doanh nghiệp lại ko mang khả năng đáp ứng tốt hơn so với những đối thủ khác.

Tầng lớp thị trường còn là hạ tầng để marketer nhận định, đánh giá thị trường, giúp theo dõi diễn biến thị trường, suy đoán những thay đổi trên thị trường trong tương lai nhằm đón đầu nhu cầu thị trường.

Khách hàng, thị trường

Khái niệm khách hàng và thị trường mới nghe tưởng là thuần tuý nhưng thật ra việc xác định khách hàng và thị trường ko phải người nào cũng mang thể xác định đúng ngay lần trước nhất.

Sơ đồ thị trường

Sơ đồ thị trường (market map) là một phát thảo hoạt động thị trường từ A tới Z, từ người cung ứng vật liệu thô cho tới người sử dụng sản phẩm cuối cùng, đi qua nhiều kênh khác nhau. Lập và phân tích sơ đồ thị trường là một bước ko thể thiếu trong quá trình tầng lớp thị trường.

Chuỗi trị giá

Từ sơ đồ thị trường mô tả hoạt động của toàn bộ thị trường rộng to bao gồm cả hoạt động của đối thủ khó khăn, chuỗi trị giá (worth chain) thu nhỏ sơ đồ thị trường lại, mô tả chuỗi hoạt động tạo ra và thu lại trị giá của những thành viên tham gia trong đó mang doanh nghiệp. Phân tích chuỗi trị giá giúp marketer nắm được đâu là những thành viên quan yếu trong quá trình tạo ra trị giá, và đồng thời cũng nắm được sự phân bổ trị giá.

Cơ sở vật chất để tầng lớp thị trường

Với rất nhiều phương thức tầng lớp thị trường, dựa trên nhiều hạ tầng khác nhau (nhân chủng học, hành vi, nhu cầu, thói quen, thái độ, tiêu chí sắm, qui trình sắm…). Người làm mướn tác thị trường cần xác định những tiêu chí tầng lớp thị trường thích hợp.

Qui trình tầng lớp thị trường

Tầng lớp thị trường là một nghiệp vụ phức tạp, mất thời kì, nhưng sẽ mang lại nhiều lợi ích to to nếu thực hiện tốt. Qui trình tầng lớp thị trường bao gồm 5 bước.

Sử dụng kết quả tầng lớp thị trường

Từ kết quả tầng lớp thị trường, marketer vận dụng vào việc hoạch định chiến lược advertising cho từng tầng lớp, xây dựng gói giải pháp, lập kế hoạch advertising combine….

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:44:42.

Bình luận