Cấu trúc các kênh phân phối

Kênh phân phối thường phức tạp và phong phú, tùy theo từng loại sản phẩm, từng loại thị trường và từng doanh nghiệp mà số lượng kênh phân phối, cấu trúc của kênh mang khác nhau nhưng đều được dựa trên những kênh cơ bản là:

Kênh số 1:

Là kênh trực tiếp vì ko mang trung gian, nhà sản xuất bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu sử dụng. Việc sắm bán này mang thể thông qua shop trực thuộc của nhà sản xuất nhưng cũng mang thể ko thông qua shop. Kênh này mang thể rút ngắn được thời kì lưu thông và tiết kiệm được mức giá, được ứng dụng lúc số lượng sắm đủ to để mang lại hiệu quả cho nhà sản xuất lúc phải mang hàng tới tận nơi tiêu sử dụng. Qui cách, chủng loại hàng hóa ko phức tạp lắm, nhà sản xuất biết rõ nhu cầu và liên hệ của người sắm những mặt hàng chuyên sử dụng.

Kênh số 2:

Là kênh gián tiếp ngắn, hàng hóa phải qua một trung gian là nhà đại lý. Nhà đại lý ở đây mang thể là nhà đại lý bán sỉ, đại lý bán lẻ. Kênh này cũng mang thể giảm được thời kì lưu thông và mức giá. Nhà sản xuất rà soát được hàng hóa ở trên kênh, nếu xây dựng được nhiều đại lý bán lẻ thì kênh này mang khả năng phổ biến sản phẩm rất rộng rãi trên thị trường. Kênh này mang thể ứng dụng cho nhiều loại hàng hóa khác nhau, ở những thị trường mang nhu cầu to và tập trung.

Kênh số 3:

Là kênh gián tiếp ngắn vì mang một trung gian, đây là kênh mang khả năng tiêu thụ số lượng hàng to, nhưng ít mang khả năng phổ biến sản phẩm, người tiêu sử dụng ở đây ko phải là tư nhân mà là những nhà sản xuất. Kênh này thường được ứng dụng để tiêu thụ những mặt hàng là tư liệu sản xuất. Trung gian này được hiểu như là nhà phân phối vật liệu.

Kênh số 4:

Là kênh gián tiếp ngắn vì hàng hóa phải qua một trung gian là nhà bán lẻ. Đây là kênh mang khả năng phổ biến sản phẩm rộng rãi, nhà sản xuất sử dụng rất nhiều nhà bán lẻ và một nhà bán lẻ mang rất nhiều khách hàng. Kênh này mang thể sử dụng để tiêu thụ loại hàng hóa khác nhau và hay ứng dụng nhất là cho những hàng tiêu sử dụng thông thường trong đời sống hàng ngày của người dân.

Kênh số 5:

Là kênh gián tiếp dài vì hàng hóa phải qua 2 trung gian là nhà bán sỉ và nhà bán lẻ. Đây là kênh vừa mang thể tiêu thụ được nhiều hàng hóa vừa mang khả năng phổ biến sản phẩm rất rộng rãi. Kênh này ứng dụng tiêu thụ cho nhiều loại hàng hóa ở nhiều thị trường khác nhau.

Kênh số 6:

Là kênh gián tiếp dài vì hàng hóa phải qua 2 trung gian là đại lý và nhà bán sỉ. Kênh này mang khả năng tiêu thụ to, ứng dụng để tiêu thụ những mặt hàng là tư liệu sản xuất, người tiêu sử dụng ở đây là nhà sử dụng công nghiệp.

Kênh số 7:

Là kênh dài nhất vì hàng hóa phải đi qua 3 trung gian, kênh này mang khả năng phổ biến sản phẩm rất rộng rãi. Một đại lý ở đây được sử dụng để phối hợp phân phối sản phẩm với số lượng to cho nhiều nhà bán sỉ khác nhau mang khả năng đưa sản phẩm ra thị trường, mức giá cho kênh khá cao. Cấu trúc kênh phân phối được thể hiện qua sơ đồ sau:

 

+ Cấu trúc vận dụng: Trong thực tế mang rất nhiều kênh khác nhau và số cấp của kênh cũng nhiều hơn. Kênh càng nhiều thì nhà sản xuất càng ít mang khả năng để kiểm soát được kênh. Từ cấu trúc kênh phân phối trên, ta mang cấu trúc kênh phân phối vận dụng theo sơ đồ 5-4:

Qua sơ đồ trên ta thấy bề rộng của kênh phân phối thể hiện được sự bao phủ thị trường tốt nhất, doanh nghiệp phải quyết định số lượng những trung gian ở mỗi cấp độ phân phối khác nhau mà mỗi phương thức mang số lượng trung gian thương nghiệp khác nhau. Thường mang những phương thức phân phối như sau:

– Phân phối rộng rãi: Tức thị doanh nghiệp bán sản phẩm qua nhiều trung gian thương nghiệp ở mỗi cấp độ phân phối. Trong trường hợp này doanh nghiệp nỗ lực đưa nhiều sản phẩm, nhà sản xuất tới càng nhiều người bán lẻ càng tốt. Phân phối rộng rãi thường được sử dụng cho sản phẩm, nhà sản xuất thông dụng.

– Phân phối duy nhất (độc quyền): Trên mỗi khu vực thị trường, doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một trung gian thương nghiệp duy nhất. Việc này thường đi đôi với bán hàng độc quyền, tức là người sản xuất yêu cầu những nhà bán sỉ của mình ko bán những mặt hàng khó khăn kiểu này, thường gặp trong ngành như: xe khá, thiết bị. Qua việc giao độc quyền phân phối, nhà sản xuất mong muốn người bán lẻ tích cực hơn, đồng thời thuận tiện kiểm soát chính sách của người trung gian về việc định giá bán, tín dụng, quảng cáo và những nhà sản xuất khác.

– Phân phối chọn lựa: Ở giữa phân phối rộng rãi và phân phối độc quyền tức là doanh nghiệp bán sản phẩm qua một số trung gian thương nghiệp được chọn lựa theo những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối. Ví dụ: doanh nghiệp tìm kiếm, chọn lựa một số người bán lẻ nhất định bán sản phẩm của họ ở một khu vực thị trường cụ thể. Đây là hình thức phân phối phổ biến nhất và thường sử dụng cho những loại hàng sắm mang suy nghĩ và cho những doanh nghiệp đang tìm cách thu hút những trung gian thương nghiệp. Nhà sản xuất mang thể tập trung nỗ lực, mở quan hệ làm ăn tốt đẹp với những trung gian chọn lựa nếu đạt được qui mô thị trường thích hợp và tiết kiệm mức giá phân phối

 

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:52:19.

Bình luận