Thành phần “đánh giá sản phẩm”

Thành phần “thẩm định sản phẩm” xuất xứ TQ dựa trên ý kiến của người tiêu tiêu dùng Việt cho thấy hai xu thế trái ngược nhau gồm hướng nhận xét tiêu cực và tích cực. Nội dung thành phần “thẩm định sản phẩm” theo hai hướng gồm những nội dung gắn với những từ khóa ở bảng minh họa 3.5.

Chất lượng cảm nhận (perceived high quality) là tên gọi được những nhà nghiên cứu hành vi sử dụng thay cho thuật ngữ “chất lượng” để nhấn mạnh tới sự “thẩm định chất lượng sản phẩm” của người tiêu tiêu dùng căn cứ trên nhận định, nhu cầu và mục đích của họ (Steenkamp, 1990). Trên hạ tầng này, những nhà nghiên cứu xây dựng nội dung đo lường “thẩm định chất lượng sản phẩm” dựa trên sự thẩm định của người tiêu tiêu dùng liên quan tới “tay nghề người lao động”, “kỹ thuật khoa học”, “mẫu mã”, “độ tin cậy”, “độ bền”, “trị giá sản phẩm”. Ví dụ như: Wooden và Darling (1993); Klein và cùng sự. (1998); Vida và Reardon (2008); Lee và Lee (2013). Đối chiếu và so sánh kết quả nghiên cứu định tính với nội dung đo lường từ những khái niệm thẩm định chất lượng sản phẩm của Klein và cùng sự. (1998) và Lee và Lee (2013), nghiên cứu này nhận thấy những nội dung đo lường của nhóm Klein và Lee thể hiện được tính khái quát hóa là mang thể vận dụng cho hàng hóa nói chung, kết quả kiểm định mang độ ổn định về độ tin cậy và trị giá cao qua những nghiên cứu. Đối với bối cảnh Việt Nam, hàng hóa TQ xâm nhập thông qua con đường chính ngạch và tiểu ngạch. Chất lượng hàng hóa thiếu kiểm soát chặt chẽ. Do đó, người tiêu tiêu dùng mang lý do của họ lúc thẩm định chất lượng hàng hóa TQ là độc hại, chất lượng kém. Tuy nhiên, mang những người tiêu tiêu dùng cho rằng ko phải sản phẩm nào của TQ cũng độc hại, kém chất lượng. Ví dụ phỏng vấn sâu với một đáp viên đối với thắc mắc “ý kiến của bạn đối với việc tẩy chay hàng hóa TQ?”.

Đáp viên thể hiện ý kiến ủng hộ việc tiêu tiêu dùng hàng TQ qua câu trả lời như sau:

“[…] TQ sản xuất hàng đi Châu Âu mà mình sắm trúng sản phẩm đó thì nó vẫn rất là tốt chứ đâu phải cứ TQ là dở” (Nữ, 28 tuổi, viên chức kế toán).

Người tiêu tiêu dùng sẽ tẩy chay hàng hóa chất lượng kém, độc hại, gây tác động tới sức khỏe của họ nhưng họ sẽ chấp nhận sắm những mặt hàng mà theo thẩm định của họ là mang chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. Tìm hiểu chất lượng mang thể tác động tới hành vi tẩy chay, giả thuyết đề xuất là “thẩm định sản phẩm” hàng hóa TQ mang mối quan hệ nghịch chiều với “kêu gọi tẩy chay” và “sẵn lòng tẩy chay”.

Rate this post

Bình luận