An toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp

An toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp là việc DN trang bị những thiết bị ATVSLĐ, bảo hộ lao động, đảm bảo những tiêu chuẩn cho phép về môi trường làm việc để NLĐ tránh được những tai nạn, rủi ro và tránh những bệnh nghề nghiệp. ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp là nền tảng quan yếu để DN thực hiện hoạt động kinh doanh. Những DN ko đảm bảo ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp sẽ sở hữu nguy cơ mất niềm tin của công chúng, phải đối mặt với sự tẩy chay của khách hàng.

Nội dung ATVSLĐ là một chế định trong PLLĐ và được quy định một cách toàn diện, hệ thống trong Luật ATVSLĐ. Những quy định này phản ánh nghĩa vụ của DN đối với NLĐ trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho NLĐ. Luật ATVSLĐ (2015) nhận định: “NLĐ làm việc theo HĐLĐ sở hữu quyền được bảo đảm những điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp”. Thực hiện đảm bảo ATVSLĐ thành công đòi hỏi cần sở hữu sự phối hợp và tham gia của cả NSDLĐ và NLĐ trong những chương trình ATVSLĐ.

Thực hiện TNXH đảm bảo quyền về ATVSLĐ phải thực thi những nội dung về: tập huấn về ATVSLĐ, PCCC, trang bị bảo hộ lao động, ko để bị vướng hoặc khóa những lối thoát hiểm nguy cấp, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ là những điều kiện tiên quyết trong thực hiện ATVSLĐ. Ngoài ra, nhiều DN đã sở hữu những cam liên kết quan tới trách nhiệm đảm bảo lợi ích về ATVSLĐ như: chương trình chăm sóc sức khỏe tăng, tổ chức những hoạt động văn hóa, thể thao cho NLĐ (xem bảng 2.3).

Rate this post

Bình luận