Phân loại trung tâm logistics căn cứ chức năng, mục đích, sản phẩm dịch vụ, tính chất sở hữu

Căn cứ vào chức năng và mục đích hoạt động
Trung tâm logistics cung ứng nhà sản xuất logistics cho hoạt động kinh tế- thương nghiệp toàn cầu, kinh tế-thương mại châu lục, kinh tế-thương mại một khu vực, của một quốc gia, của một vài hoặc một tỉnh, thành thị trấn.
Trung tâm logistics phục vụ cho một hay một số chủ thể kinh tế nhất định như trung tâm logistics chỉ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho riêng một hoặc một vài tập đoàn kinh tế to, một hay nhóm những doanh nghiệp to,….Hay nói cách khác đây dạng trung tâm logistics cung ứng nhà sản xuất tương trợ hoạt động logistics 1PL và 2PL của những tập đoàn kinh tế, những doanh nghiệp to,…

Trung tâm logistics phục vụ cho những nhà cung ứng nhà sản xuất logistics như 3PL, 4PL, 5PL. Những trung tâm logistics dạng này là nơi những nhà cung ứng nhà sản xuất logistics LSP cung ứng những dạng nhà sản xuất 3PL, 4PL và 5PL cho khách hàng sử dụng nhà sản xuất logistics outsourcing của họ.
Căn cứ vào loại hàng hóa phục vụ hoặc loại nhà sản xuất cung ứng
Trung tâm logistics tổng hợp: Hoạt động cung ứng nhà sản xuất trung tâm logistics phục vụ cho tất cả những loại, nhóm hàng hóa khác nhau, cung ứng nhiều dạng nhà sản xuất trung tâm logistics khác nhau.
Trung tâm logistics nhóm ngành, nhóm nhà sản xuất: Hoạt động cung ứng nhà sản xuất trung tâm logistics chỉ cho một nhóm ngành hàng nhất định mang mối liên hệ với nhau, cũng như chỉ cung ứng một số nhóm nhà sản xuất trung tâm logistics nhất định.

Trung tâm logistics chuyên dụng: Hoạt động cung ứng nhà sản xuất trung tâm logistics chủ yếu cho một ngành hàng chuyên biệt, ngành sản xuất kinh doanh chuyên biệt, cung ứng những nhà sản xuất trung tâm logistics chuyên biệt. Thông thường những trung tâm này phục vụ hàng hoá chất nguy hiểm hay hoá dược phẩm, thuốc, hay những ngành sản xuất kinh doanh to như đóng tàu, sản xuất lắp ráp ôtô, tàu bay, những tổ hợp sản xuất công nghiệp vũ khí quốc phòng,….

Căn cứ theo tính chất sở hữu
Trung tâm logistics Công: là dạng trung tâm logistics được xây dựng và hoạt động trên cơ sở vật chất ngân sách nhà nước, hay những tỉnh thành thị trấn địa phương. Trung tâm này hoạt động vì mục đích công cùng của quốc gia, tỉnh hay thành thị trấn cung ứng vốn.
Trung tâm logistics Tư: Là dạng trung tâm logistics được xây dựng và hoạt động từ vốn đầu tư của khối tư nhân, phục vụ lợi ích và mục đích kinh doanh của khối tư nhân.

Trung tâm logistics Công-Tư: Là dạng trung tâm logistics mà được xây dựng và hoạt động trên cơ sở vật chất kết hợp từ vốn đầu tư nhà nước hay chính quyền địa phương với vốn đầu tư tư nhân. Trung tâm này hoạt động kết hợp vì mục đích công và lợi ích của cả khối tư nhân. (Beata Skowron-Grabowska 2010).

Những tiêu chí đo lường hiệu quả của trung tâm logistics cảng biển
Để thẩm định hiệu quả hoạt động của một TT logistics mang thể thẩm định theo 6 tiêu chí: về tài chính, khai thác, chất lượng, chức năng, an toàn, nhân sự và mức độ hài lòng của khách hàng đối với nhà sản xuất TT logistics. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó đo lường được những tiêu chí này một cách nhanh chóng, đơn thuần và đáng tin cậy. Theo nghiên cứu và tính toán, tác giả đưa ra một số tiêu chí cơ bản để thẩm định hiệu quả TT logistics như sau

Rate this post

Bình luận