Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP)

Hiệp nghị ASEAN về Di chuyển thể nhân (MNP) được ký ngày 19/11/2012  tại Phnom Penh, Cam-pu-chia với mục tiêu toá bỏ đáng kể những rào cản đối với việc di chuyển tạm thời qua biên giới của những thể nhân tham gia vào thương nghiệp hàng hóa, nhà cung cấp và đầu tư giữa những nước ASEAN. Hiệp nghị về di chuyển thể nhân là một thoả thuận chấp nhận việc cấp thị thực cho những viên chức của ASEAN, những người là nhà quản lý hoặc chuyên gia muốn nhập cảnh vào một quốc gia theo yêu cầu của công việc hiện tại của họ. Hiệp nghị MNP được thiết lập nhằm sáng tỏ hóa những thứ tự, bổ sung quyền và nghĩa vụ liên quan tới di chuyển thể nhân giữa những nước thành viên.

Phạm vi vận dụng: Hiệp nghị này vận dụng đối với những quy định tác động tới việc di chuyển tạm thời qua biên giới của thể nhân của một nước ASEAN sang lãnh thổ của nước ASEAN khác. Lưu ý rằng MNP ko vận dụng cho lao động chưa qua tập huấn hoặc lao động phổ thông, mà chỉ vận dụng trong những trường hợp: (i) Doanh nhân (enterprise guests); (ii) Người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; (iii) Người phân phối nhà cung cấp theo hợp đồng; (iv) Một số trường hợp khác quy định cụ thể trong “Biểu lộ trình cam kết về di chuyển thể nhân” của mỗi nước đính kèm theo hiệp nghị này.

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (Mutual Recognition Preparations – MRAs) là một trong những phương tiện để tương trợ xúc tiến di chuyển của lao động mang kỹ năng tronkhuôn khổ AEC. Những MRAs này giúp những người có thương hiệu và/hoặc kỹ năng thích hợp trong những ngành nghề liên quan được chứng thực và mang thể làm việc tại nước ngoài. MRAs ko thay thế cho luật của tất cả quốc gia thành viên mà chỉ được những nước tiếp nhận lao động vận dụng theo pháp luật và những quy định hiện hành của nước mình.

MRAs mang mục tiêu: (i) Xác định phạm vi và thiết lập cơ sở vật chất để những cơ quan mang thẩm quyền làm căn cứ lúc giao dịch những MRAs giữa hai quốc gia hoặc giữa tất cả quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho việc thừa nhận lẫn nhau và sự di chuyển của những nhà chuyên môn; (ii) Trao đổi thông tin nhằm tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và thu thập/san sẻ những tiêu biểu tốt nhất về những tiêu chuẩn và trình độ chuyên môn.

Hiệp nghị Khung ASEAN về Nhà sản xuất (AFAS) được ký vào cuối năm 1995 tại Thái Lan thừa nhận vai trò và tầm quan yếu của MRAs trong việc xúc tiến hội nhập thương nghiệp nhà cung cấp ngày càng sâu hơn trong ASEAN. Tại Hội nghị Cấp cao ASEn lần thứ 7 vào tháng 11/2001, những Nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất về thực hiện những MRAs nhằm tạo điều kiện cho những nhà cung cấp nhiều năm kinh nghiệm trong phạm vi của AFAS. Cho tới thời khắc này, ASEAN đã ký kết MRAs trong 7 ngành nghề và 1 Khung thỏa thuận (Phụ lục 14).

Việc triển khai MRA được thực hiện theo những bước sau: (i) Xây dựng bộ máy tổ chức; (ii) Xây dựng khung khổ pháp lý quốc gia; (iii) Triển khai thứ tự thẩm định và thứ tự đăng ký cấp phép.

Rate this post

Bình luận