Quy mô của thị trường tiền tệ và tình hình huy động vốn và cho vay giai đoạn 2005-6/2018

Quy mô của hệ thống nhà băng nói chung và cụ thể là TTTT nói riêng là một trong những chỉ số để đo lường độ sâu tài chính của một quốc gia, thường được xem xét trong mối tương quan với quy mô của nền kinh tế, đo lường qua những chỉ số như tổng tín dụng tư nhân sản xuất bởi hệ thống nhà băng/GDP (tín dụng/GDP) hoặc tổng tài sản của hệ thống nhà băng/GDP (tài sản/GDP). Hai mục tiêu này đồng thời với mối quan hệ biến thiên cùng chiều và sự tương quan chặt chẽ.
Quy mô cũng là một trong những nhân tố quan yếu để xem xét khả năng đóng góp của hệ thống nhà băng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Thống kê bởi Nhà băng Toàn cầu (WB) cho thấy, tỷ lệ tín dụng/GDP với mối quan hệ chặt chẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn và xóa đói giảm nghèo ở tất cả các nước. Trung bình trong giai đoạn 1980-2010, tổng tín dụng sản xuất cho khu vực tư nhân chỉ chiếm khoảng 10% GDP ở những nước với thu nhập thấp như Angola, Yemen, Cambodia, trong lúc đạt khoảng 85% ở những nước kinh tế phát triển như Áo, China, Anh… Mặc dù vậy, tỷ lệ tín dụng/GDP quá cao cũng ko phải là tốt. Ví dụ như thống kê 8 quốc gia với tỷ lệ tín dụng/GDP cao nhất vào năm 2010 là Síp, Eire, Tây Ban Nha, Hà Lan, Người tình Đào Nha, Anh, Luxembour và Thụy Sỹ thì tất cả các nước này đều xảy ra khủng hoảng trong vòng từ năm 2008 trở lại. Trị giá trung bình của tỷ lệ tín dụng/GDP trong tổng số những nước thống kê qua những năm theo thống kê của WB là 39% (với độ lệch chuẩn 36%) (WB, 2012). Không những thế, cũng cần chú ý rằng, ở một vài trường hợp của tất cả các nước với hệ thống tài chính phát triển như Mỹ, Anh,… tỷ lệ tín dụng/GDP thấp ko phản ánh khu vực nhà băng với quy mô nhỏ, mà thực tế là do thị trường chứng khoán của những nước này phát triển rất mạnh. Tỷ lệ tín dụng/GDP trong trường hợp này ko nhằm phản ánh quy mô hệ thống nhà băng mà phản ánh tầm quan yếu của hệ thống nhà băng đối với nền kinh tế. Rõ ràng ở những nước với hệ thống tài chính phát triển, đặc trưng là thị trường chứng khoán, thì hệ thống nhà băng sẽ ít quan yếu hơn là ở những nước với hệ thống tài chính chưa phát triển.
Ở Việt Nam, hệ thống nhà băng vẫn là kênh chủ yếu sản xuất vốn đầu tư ngắn hạn cho nền kinh tế, thị trường chứng khoán vẫn chưa phát huy được vai trò tích cực là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho thị trường, tạo gánh nặng cho hệ thống những TCTD. Xét về mặt quy mô tài sản, khu vực nhà băng vẫn đang giữ vị trí trụ cột trong hệ thống tài chính lúc chiếm hơn 90% tỷ trọng hệ thống; trong lúc trụ cột chứng khoán và trụ cột bảo hiểm chỉ chiếm khoảng dưới 4%).
Theo dữ liệu thống kê của IMF, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam khá cao chỉ sau Singapore và Malaysia, cho thấy Việt Nam đang nằm trong nhóm nước với quy mô tương đối của hệ thống nhà băng to với mức độ phụ thuộc vào tín dụng nhà băng rất cao, điều này cho thấy, quy mô của TTTT Việt Nam (đặc trưng là thị trường tín dụng ngắn hạn) là khá to cho phép hệ thống NHTM đóng góp quan yếu vào sự phát triển của nền kinh tế, nhưng đồng thời, cũng với thể tiềm tàng nhiều rủi ro. Tỷ lệ huy động vốn từ tiền gửi những những tổ chức và dân cư qua hệ thống những TCTD trên GDP từ năm 2005 tới hết tháng 6 năm 2018 đã tăng từ mức 61,38% lên 138,47%, tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP tăng từ 60,64% lên 144,43%.

Rate this post

Bình luận