Lựa chọn mô hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động phù hợp với quy mô của các doanh nghiệp may

Để với thể xây dựng và duy trì những chương trình, bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động đòi hỏi DN cần yếu nguồn tài chính đủ to. Chính vì vậy, những DN tiêu biểu trên toàn cầu cũng như trong nước về thực hiện TNXH đối với NLĐ phần to  là những DN với quy mô to. Con số chỉ số phát triển TNXH của China, (2015) đã cho thấy: “DN quy mô càng to thì chỉ số TNXH càng cao. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh của DN chỉ tác động tới phạm vi và mức độ gánh vác TNXH của họ chứ ko với hàm ý rằng những DN yếu về tài chính thì sẽ ko quan tâm tới TNXH”. Vì thế, thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ phải được thực hiện cả ở DN to, DNNVV.

Đối với những DNNVV: Để ổn định, phát triển những DN xoành xoạch cần lực lượng lao động với tay nghề, với chất lượng. Vì vậy, để thu hút, duy trì lực lượng này thì dù là DN vừa hay nhỏ thì thực hiện TNXH là một điều thế tất. Ngoài ra sự phát triển của DN và xã hội với mối quan hệ tương hỗ, ko thể tách rời. Thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ tạo quan hệ lao động êm ấm, ổn định. Mô phỏng mà những DNNVV với thể lựa chọn phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển từ giai đoạn hình thành tới giai đoạn tăng trưởng, ổn định để thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích trong HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp, lương và phúc lợi … với bộ máy, phòng ban tổ chức thực hiện linh hoạt, thích hợp.

Đối với những DN to: Những DN to đã với năng lực vị thế của mình trong kinh doanh, TMQT nên tạo ra trị giá vững bền chính là thực hiện sứ mệnh về TNXH, TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Những DN này phải tiên phong trong thực hiện TNXH đảm bảo quyền và tăng cường hơn nữa đảm bảo lợi ích cho NLĐ. Đồng thời để thực hiện đạt chất lượng, DN phải tổ chức thực hiện một cách bài bản, hệ thống với tổ chức bộ máy thực hiện một cách nhiều năm kinh nghiệm. Nhiều DN to ngoài việc với tổ chức bộ máy nhiều năm kinh nghiệm với việc “mở rộng sự tham gia của NLĐ” trong tổ chức bộ máy thực hiện làm cho ranh giới giữa người làm chủ và người   làm thuê được xích lại sắp nhau hơn. Tại những DN to cách thực hiện này tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn trong điều kiện hội nhập đa văn hóa.

Rate this post

Bình luận