Hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DN thông qua các lớp đào tạo của thành phố

Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những Sở, ban, ngành, quận, thị xã và những tổ chức đại diện của doanh nghiệp (Hiệp hội DNNVV thành xã; Hiệp hội doanh nghiệp những quận, thị xã …) tổ chức triển khai những khóa huấn luyện nguồn nhân lực cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khu vực thành xã, cụ thể với những chính sách:

Thành xã tương trợ cấp kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho những DN năm 2012 văn bản số 3002/UBND-DN ngày 24/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành xã; Kế hoạch trợ giúp huấn luyện, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho những DNNVV năm 2013, 2014, 2015, 2016 của thành xã Hải Phòng.

Cụ thể: Trong giai đoạn 2010-2016 đã tổ chức 142 khóa huấn luyện (30 khóa huấn luyện về Khởi sự doanh nghiệp, 112 khóa huấn luyện về Quản trị doanh nghiệp), trong đó: năm 2012 tổ chức 08 khóa huấn luyện; năm 2013 tổ chức 21 khóa huấn luyện; năm 2014 tổ chức 22 khóa huấn luyện; năm 2015 tổ chức 25 khóa huấn luyện; năm 2016 tổ chức 66 khóa huấn luyện.

Những khóa học đã thu hút, huấn luyện và bồi dưỡng tăng tri thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho hơn 7.200 lượt học viên là những chủ doanh nghiệp, cán bộ then chốt tham gia quản lý, quản lý của hơn 2.600 DN và những tư nhân với nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên khu vực thành xã.

Những khóa học đều phấn đấu tập trung tăng năng lực quản trị cho nhóm những DN bám theo chuỗi, cụm liên kết trong những ngành, ngành của thành xã với thế mạnh như nhà sản xuất cảng biển, du lịch, logistics và trong những ngành, ngành ưu tiên hiện nay như cơ khí chế tạo, dệt could, da giầy, thiết bị điện tử, viễn thông và khoa học thông tin, khoa học phần mềm, nội dung số, công nghiệp tương trợ cho phát triển khoa học cao, sản phẩm từ khoa học mới, chế biến, xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ…

Qua phiếu khảo sát giám định chất lượng sau những khóa huấn luyện, những học viên tham gia giám định những khóa huấn luyện với nội dung giảng dạy phong phú, quyến rũ, thích hợp với nhu cầu của học viên; những học viên tiếp thu được tri thức nhằm góp phần tăng kỹ năng quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp; phương pháp giảng dạy, chất lượng của giảng viên, tài liệu phục vụ được những học viên giám định tốt; công việc tổ chức khóa học cũng góp phần đem lại thành công cho khóa học. Hầu hết những học viên tham gia đều mong muốn được tiếp tục tham gia những khóa huấn luyện khác để tăng những tri thức, kỹ năng trong quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.

Rate this post

Bình luận