Các hệ thống quản lý ISO và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS18001) trong doanh nghiệp sản xuất xi măng

Một trong những căn cứ để lựa chọn chỉ số ko thể bỏ qua đó là 3 hệ thống quản lý đối với những doanh nghiệp SXXM đó là: hệ thống quản lý chất lượng (ISO9001); hệ thống quản lý môi trường (ISO14001) và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS18001). Việc xây dựng chỉ số cần xem xét cụ thể dựa trên mục tiêu và chính sách về chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Những mục tiêu về chất lượng đối với doanh nghiệp SXXM bao gồm:

Những mục tiêu về môi trường của doanh nghiệp SXXM:

Một nội dung quan yếu khác của những hệ thống quản lý trên đó chính là chính sách về chất lượng, môi trường, và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của những hệ thống đó. Chính sách chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp SXXM được tổng hợp ở Bảng 4.2:

Rate this post

Bình luận