Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tổ chức bộ máy thực hiện

Những DN might quy mô to đã mang sự quan tâm tới “tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ- CSR5” nhưng tại DNNVV thì chưa mang sự coi trọng. Qua khảo sát mang 26,29% (81/308) DN quy mô to mang tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ một cách bài bản. Đây là những DN might “tiên phong” về tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ. Ví dụ như tại: Tổng Tổ chức might 10, Tổ chức Cổ phần might Sông Hồng, Tổng Tổ chức might Nhà Bè, Tổ chức Cổ phần đầu tư và thương nghiệp TNG, Tổng Tổ chức might Việt Thắng là Ban cải tiến, Ban TNXH… Do tính chất, đặc trưng của công việc nên những DN might này đã thành lập bộ máy tổ chức thực hiện TNXH đối với NLĐ (xem hình 3.10). Thành viên ban này gồm 50% là đại diện các đơn vị quản lý quản lý trong DN, 50% là đại diện công đoàn và NLĐ. Ban này họp ít nhất 1 lần/tháng với những nội dung liên quan tới TNXH đảm bảo quyền và lợi ích. Trong đó, quản lý ban (Trưởng ban) là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc (phó trưởng ban); Đại diện công đoàn tham gia với tư cách bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ; Đại diện những phòng ban những trưởng phòng kế hoạch, tổ chức, hành chính, kế toán… Tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích nhằm tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện với cấu trúc tổ chức bài bản, nhiều năm kinh nghiệm giúp tăng cường tiếng nói của NLĐ cũng như đóng vai trò tích cực trong thực hiện hội thoại tại nơi làm việc mang tính “dài khá hơn” theo ý thức Nghị định 60/2013/NĐ-CP cũng như tuân thủ tiêu chuẩn lao động của ILO. Qua khảo sát cho thấy tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ chưa được chú trọng tới tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ với tỷ lệ là 73,38% (226/308) DN chủ yếu là những DNNVV hoặc là được tích hợp trong những phòng ban, phòng ban mang liên quan tới những đối tượng thực hiện TNXH đối với NLĐ trong phòng ban phòng ban tổ chức, hành chính – nhân sự.

Lập hồ sơ đạt quy tắc xử sự

Những DN might quy mô to “lập hồ sơ đạt CoC về TNXH đối với NLĐ- CSR6” đạt mức khá tốt còn những DNNVV ở mức dưới trung bình. Qua khảo sát mang 29,22% (90/308) DN to thực hiện việc lập hồ sơ đạt CoC về lao động. Những DN này “mạnh dạn” đầu tư ứng dụng những CoC-chiếc vé vào cửa của TMQT cũng như đảm bảo  quyền cho NLĐ theo PLLĐ. Không những thế, số lượng những DN ứng dụng những CoC về lao động SA8000, WRAP gia tăng theo những năm (xem hình 5- phụ lục 9), tới năm 2017 là 73 DN ứng dụng WRAP, 87 DN ứng dụng SA8000. Tương tự, đã mang trên 160 DN might ứng dụng CoC về lao động. Đây là con số còn khá khiêm tốn so với sắp 6000 DN might. Theo chủ toạ Vinatex (20176): “Cho tới hiện tại nếu đối chiếu  theo những tiêu chuẩn của những chứng chỉ này thì phải mang tới hơn 1.000 DN might đạt yêu cầu”. Việc thực hiện TNXH đối với NLĐ ko đòi hỏi DN thực hiện một  CoC nhưng việc ứng dụng những CoC minh chứng cho việc “chuyển  mình” để hội  nhập của DN và đạt được yêu cầu của khách hàng đặt ra trong TMQT; Khảo sát cũng cho thấy 70,45% (217/308) những DNNVV chưa lập hồ sơ đạt CoC về TNXH đối với NLĐ. Điều này là do những DN này chủ yếu cung ứng sản phẩm cho thị trường trong nước, những khách hàng, người bán lẻ họ ko yêu cầu ứng dụng CoC về lao động; Mặt khác mức giá để mang CoC này còn khá cao: mức giá ban sơ lập hồ sơ là 26 triệu VNĐ và mang được những CoC là 250 triệu VNĐ; Hoặc những DNNVV được thuê gia công, ko trực tiếp làm việc với đối tác nên ko thực hiện. Ngoài ra, những DN nhỏ còn khá mơ hồ về những CoC này hay một số DN might quy mô vừa mang ý định thực hiện, nhưng ko biết tính từ lúc đâu.

Ban hành những quy định, hướng dẫn bộ quy tắc xử sự

“Ban hành những quy định, hướng dẫn quy tắc xử sự về thực hiện TNXH đối với NLĐ- CRS7” được thực hiện hầu hết ở những DN to còn những DNNVV thì chưa thực hiện nội dung này. Điều này khẳng định những DN to đã mang sự quyết tâm thực hiện những CoC như: SA8000, WRAP, OHSAS 18001. Ví dụ tại Tổng Tổ chức Đức Giang đã ban hành quy định, hướng dẫn bộ CoC về TNXH đối với NLĐ (xem hộp 1- phụ lục 11) để định hướng, thuận tiện cho quá trình triển khai thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Tuy nhiên tại những DNNVV việc ban hành những quy định, hướng dẫn bộ CoC về TNXH đối với NLĐ mới chỉ ngừng lại ở việc hô khẩu hiệu trong Slogan, triết lý kinh doanh, trị giá cốt lõi của DN mà thôi.

Tổ chức truyền thông nội bộ thực hiện

“Tổ chức truyền thông nội bộ thực hiện TNXH đối với NLĐ- CSR8” tại cả  DN to, DNNVV còn gặp phải một số rào cản lúc thực trạng kết quả tiêu chí này ở mức dưới trung bình. Chỉ mang một số DN to 21,10% (65/308) tổ chức truyền thông nội bộ. Phòng ban đảm trách thực hiện TNXH đối với NLĐ phối hợp với Phòng ban truyền thông và những phòng ban khác lưu trữ, xử lý thông tin, chủ yếu là máy tính, những thiết bị ngoại vi để nhập/xuất dữ liệu sử dụng; một số phương tiện truyền thông  thực hiện TNXH đối với NLĐ trong triển khai chương trình.

Truyền thông nội bộ với thông tin từ trên xuống dưới, thông tin được phản hồi từ dưới lên và thông tin chéo giữa những phòng ban. Nội dung truyền thông liên quan  tới TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ về HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp, lương và phúc lợi, những mục tiêu, những CoC, những chương trình triển khai thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ… Cùng với đó, khảo sát cũng cho thấy 78,89% (243/308) DNNVV chưa truyền thông nội bộ. Tư vấn về những lo ngại này là: DNNVV chưa lựa chọn được những hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp; những phương tiện như gửi e mail hoặc những hình thức như fb, zalo, viber…chưa được triển khai hoặc triển khai nhưng chưa hiệu quả.

Tổ chức tập huấn lực lượng nhân lực thực hiện

Tại những DN to tổ chức tập huấn lực lượng nhân lực là chìa khóa để mang được bộ máy thực hiện một cách nhiều năm kinh nghiệm. Đối với DNNVV điều này còn khá xa vời. Những DN might đã khởi đầu vào cuộc cách mệnh thực hiện TNXH đối với NLĐ mà nền tảng là tổ chức tập huấn nhân lực. Qua khảo sát mang 28,89% (89/308) DN to đã tiến hành tập huấn lực lượng nhân lực thực hiện với 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 – tập huấn lực lượng nhân lực tham gia vào phòng ban đảm trách thực hiện TNXH đối với NLĐ. Những DN might DN tiến hành mời những chuyên gia hàng đầu về TNXH của Việt Nam và toàn cầu về tập huấn; Nội dung tập huấn về những CoC: SA8000, WRAP, OHSAS 18001, hướng dẫn của ASEAN về thực hiện TNXH đối với NLĐ. Những chuyên gia này chú trọng tập huấn cho lực lượng này nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích trong HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp, lương và phúc lợi, tự do hiệp hội và thương lượng tập thể cũng như trật tự, cách thức tổ chức thực hiện TNXH đối với NLĐ; Giai đoạn 2 – tổ chức tập huấn cho toàn bộ NLĐ còn lại trong DN. Những chuyên gia bên ngoài hoặc những nhà quản lý đảm trách thực hiện TNXH đối với NLĐ sẽ hướng dẫn, tuyên truyền về những CoC, những kỹ năng, sự hợp tác để thực hiện tốt những nội dung về: HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ, lương và phúc lợi…

Tổ chức triển khai những chương trình

“Triển khai những chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ- CSR 10” tại những DN to, đã mang kết quả khả quan còn những DNNVV thì vẫn nói quanh nói quẩn với nhiều trở ngại. Một số DN might tổ chức triển khai chương trình TNXH đảm bảo quyền và lợi ích về HĐLĐ, tiền lương, sức khỏe nghề nghiệp…

Thời kì qua những DN to đã tăng tốc, nỗ lực triển khai nhiều nội dung để thực hiện tốt TNXH đảm bảo quyền đặc thù là tăng lương trên hạ tầng tăng năng suất, cải tiến, thông minh trong lao động. Những DN này đã triển khai phong trào “lao động thông minh” để vượt qua thách thức trong khó khăn. Họ coi thông minh phải như “khá thở” để NLĐ, DN cùng phát triển. Theo Ông Lê Nho Thướng (2018): “những DN might đã triển khai kế hoạch số 85/KH-CĐ của Công đoàn dệt might ngày 14.3.2017 về phát động phong trào lao động thông minh trong những DN might quy mô to. Sau một năm triển khai đã mang trên 1.083 đề tài, giải pháp được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và làm lợi cho những DN might sắp 70 tỉ đồng”. Ví như tại Tổng Tổ chức Might 10 (xem hộp 2-phụ lục 11) thực hiện chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng đời sống văn hóa ý thức cho người lao động, NLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất đã triển khai chương trình điểm sinh hoạt văn hóa người lao động đặc thù là nữ người lao động để tăng hiểu biết, trình độ văn hóa. Kế bên điểm sáng trong triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn như: phải chi trả từ 2 – 3 tỷ đồng cho quỹ trợ cấp thất nghiệp trong lúc DN to đang rất cần NLĐ thì họ lại “nhảy việc” từ DN này sang DN khác. Qua khảo sát mang 70,78% (218/308) DNNVV chưa chú trọng triển khai TNXH đảm bảo quyền và lợi ích. Điều này lý giải là do những DN này chưa xây dựng mục tiêu thực hiện, tài chính hạn hẹp, truyền thông nội bộ của còn hạn chế, số lượng lao động to, lao động chủ yếu là nữ làm việc theo tổ, dây chuyền, theo ca nên gây ra nhiều khó khăn trong triển khai.

Nhìn lại toàn bộ thực trạng triển khai thực hiện TNXH đối với NLĐ tại những DN might:  (i) Đối với những DN might quy mô to  đã coi trọng triển khai thực hiện từ  tổ chức bộ máy tới triển khai những chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ. Track tổ chức truyền thông nội bộ là vấn đề còn vướng mắc; (ii) Đối với những DNNVV vẫn chưa thực hiện cũng như gặp nhiều khó khăn trong toàn bộ những nội dung của triển khai thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Rate this post

Bình luận