Ý nghĩa tỷ suất hoạt động trong kinh doanh

Tỷ suất hoạt động chỉ ra mức độ hiệu quả của một tổ chức trong việc sử dụng tài sản. Việc sử dụng tài sản hiệu quả sè làm giảm nhu cầu đầu tư từ các đối tác cho vay và chủ sở hữu. Giảm đầu tư cũng đồng nghĩa với việc giảm cả rủi ro lẫn tầm giá. Hai tỷ lệ hoạt động mà nhiều nhà quản lý phải thường xuyên đối mặt là kỳ thu tiền chưa trả tiền và tỷ lệ thay thế tồn kho.
Kỳ thu tiền chưa trả tiền (hoặc hạn thu) cho chúng ta biết thời kì trung bình cần thiết để thu trên doanh thu do doanh nghiệp tạo ra. Như đã thảo luận, kỳ thu kéo dài tức là doanh nghiệp cần nhiều vốn lưu động hơn để thực hiện kinh doanh – vốn lưu động phải trả lãi sẽ làm tiêu hao lợi nhuận!   Chúng ta tìm kỳ thu tiền chưa trả tiền qua hai bước. Trước nhất là xác định doanh thu trung bình trong ngày bằng phép tính sau:
Doanh thu trung bình ngày = Doanh thu thuần / 365 Chúng ta sử dụng kết quả này để đạt được mục tiêu cuối cùng:
Kỳ thu tiền chưa trả tiền = Khoản phải thu/ Doanh thu trung bình ngày. Với hầu hết những hình thức phân tích tỷ suất, kỳ thu tiền chưa trả tiền sẽ phát huy hiệu quả nhiều nhất lúc chúng ta sử dụng nó để (1) so sánh doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác hoặc với nhóm đối thủ khó khăn cùng ngành hay (2) rà soát xu hướng. Ví dụ, Gateway và đối thủ Dell đều là những nhà sản xuất máy tính tư nhân theo đơn đặt hàng, cả hai cùng bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng. Mô phỏng hoạt động của hai doanh nghiệp là như nhau. Do đó, việc so sánh kỳ thu tiền chưa trả tiền sẽ cho ta biết được doanh nghiệp nào thu tiền nợ hiệu quả hơn. Tương tự, chúng ta với thể rà soát xu hướng của kỳ thu tiền ở một trong hai hoặc cả hai doanh nghiệp để xác định xem liệu thời hạn thu ngắn hơn hay dài hơn.
Tỷ lệ thay thế tồn kho lại là một tỷ lệ khác mà nhiều nhà quản lý cần quan tâm tới. Việc xác định số lần bán và thay thế hàng tồn kho trong một năm cho phép thẩm định khả năng trả tiền bằng tiền và khả năng doanh nghiệp đó chuyển hàng tồn kho thành tiền một cách nhanh chóng nếu điều đó là cần thiết. Tốc độ thay thế tồn kho chậm thường dẫn tới tình trạng với quá nhiều vốn bị chôn trong hàng tồn kho. Điều này gây tổn nhiều tầm giá, và đối với hàng kỹ thuật và đồ phụ kiện, với thể trở thành hàng tồn kho lỗi thời. Lợì nhuận chỉ được cải thiện lúc bạn với thể bán hết toàn bộ hàng trong kho càng sớm càng tốt.
Bạn với thể tính tốc độ thay thế tồn kho bằng cách lấy giá vốn hàng bán chia cho chi phi tồn kho. Nếu tầm giá tồn kho thay đổi đáng kể từ đầu kỳ tới cuối kỳ, bạn nên tính hoặc ước tính lượng tồn kho trung bình cho cả kỳ.   Đơn thuần, bạn với thể cùng lượng tồn kho đầu kỳ và tồn kho cuối kỳ và lấy 1/2 tổng đó làm lượng tồn kho trung bình cho cả kỳ. Công thức như sau:
Tỷ lệ thay thế tồn kho = Giá vốn hàng bán / Tồn kho trung bình
Mức độ thay thế tồn kho nào thể hiện việc quản lý hiệu quả? Ko với câu trả lời toàn diện cho nghi vấn này, vì tỷ lệ thay thế tồn kho mang tính đặc trưng theo ngành. Ví dụ: Với việc bán lẻ tạp phẩm, tỷ lệ thay thế tồn kho hết sức cao. Trái lại, một đại lý bán xe ô tô chỉ với thể thanh lý hàng tồn kho vài tuần một lần. Một người bán lẻ nhạc cụ với thể thanh lý hàng tồn kho ba hoặc bốn lần mỗi năm. Vì thế, điều quan yếu là phải rà soát xu hướng thay thế tồn kho cũng như mức thay thế tồn kho của một doanh nghiệp so với những đối thủ khó khăn cùng ngành.

Rate this post

Bình luận